Mã Giảm Giá Shopee Hôm Nay

Shopee

SHOPEE 11H
.
📌 MPVC
◼️ Lưu mã FS 35K đơn 150k tại: https://shopee.vn/m/top-deal-hot-trend
◼️ Quay kiếm thêm mã FS: https://shopee.vn/m/mien-phi-van-chuyen?
.
📌 SIÊU SALE VOUHER ĐÃ LƯU ĐƯỢC
◼️ 11H: Mã giảm 30K đơn 150k: https://shopee.vn/m/sieu-sale-voucher-T3
.
📌 ÁP TAG LIVE
◼️ Sau 11H: Mã giảm 50K đơn 100k tại live phòng thí nghiệm Shopee: https://shopee.vn/shopeevn
.
📌 Từ CPD
◼️ 9h: Lưu dùng luôn mã 100k đơn 350k tại banner: https://shopee.vn/m/uu-dai-lorealparis-maybelline
.
📌 KOL AFFILIATE CÒN LƯỢT
◼️ Giảm 12% tối đa 30K cho đơn từ 199K, Giảm 20K cho đơn 120K, Giảm 5k đơn 99k
◼️ Đùng giờ mã lên tại: https://shopee.vn/m/kol-affiliate?
.
📌 ÁP TOÀN SÀN LƯU BANNER
◼️ Lưu dùng luôn mã 15k đơn 120K, 20K/150k tại: https://shopee.vn/m/cam-nang-kol-affiliate?
◼️ Lưu dùng luôn 4 mã giảm 8% toàn sàn tại banner: https://shopee.vn/m/ma-giam-gia?
◼️ 9H: Lưu mã 4% tối đa 50k tại: https://shopee.vn/m/uu-dai-shopee-rewards
.
📌 ÁP TOÀN SÀN MALL
◼️ Mã giảm 10% tối đa 70K đơn từ 350K lấy mã tại ô tìm kiếm: https://shopee.vn/search?keyword=SMMALL2003
.
📌 HÀNG QUỐC TẾ: https://shopee.vn/m/quoctegiaothantoc-2203?
◼️ CBNURICH giảm 5%, tối đa 10K đơn 0đ
.
📌 MẸ BÉ: https://shopee.vn/m/mebe-fmcg?
◼️ MKB50K Giảm 8% tối đa 50K đơn từ 150K
◼️ MKB70K Giảm 7% tối đa 70K đơn từ 400K
◼️ MKB50 Giảm 5% tối đa 50K đơn từ 250K
◼️ MKB15K Giảm 15K đơn từ 150K

.
📌 SHOPEE PAY: https://shopee.vn/m/shopeepay?
◼️ SPPP3MAR8K giảm 8k đơn 120K
◼️ SPPP3MARGMV40K giảm 5% tối đa 40K đơn 400k

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

12 Giờ Review
Logo