Voucher ngành trên Shopee 5.5

Shopee

🔥 BANNER NGÀNH TIÊU DÙNG: https://shopee.vn/m/sieu-sale-fmcg?
► 55FMCG100K giảm 10% tối đa 100k từ 500K
► COSLUX55 giảm 150K đơn 1tr5
► COSLUX05 giảm 120k đơn từ 1500k
► 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Canh lụm mã giảm 99K ( xem mục mã shop 👆 )
► Săn deal đồng giá 1K, 9K
.
🎲 BANNER NGÀNH QUỐC TẾ: https://shopee.vn/m/quoctesieusale-0505
► 55CB50K giảm 5% tối đa 50K từ 100K
► 21H: Lên mã giảm 100K đơn 300K – tớ bổ sung sau, hoặc săn tại banner
► Có thể lên bất ngờ mã 40k/0đ, 30k/0đ – nên tham gia kênh hóng mã Tele.
► Ưu đãi deal đồng giá x9K


.
🔥 BANNER NGÀNH ĐỜI SỐNG: https://shopee.vn/m/sieu-hoi-song-chat-050523
► 55LS25K giảm 25K từ 150K
► 1H, 9H, 12H, 18H, 21H: Lưu + dùng mã giảm 10% tối đa 50K, 80K, 100K, 500K, 200K tại banner
► Lưu + dùng mã giảm 10% tối đa 1tr, 60K, 50K tại banner
.
🔥 HÀNG HIỆU GIÁ TỐT: https://shopee.vn/m/sale-hang-hieu-gia-tot?
► BMLTM50 giảm 10% tối đa 50K đơn từ 99K
► BMLTA50 giảm 10% tối đa 50K đơn từ 99K
► BMLTM300 giảm 10% tối đa 300K đơn từ 499K
► BMLT300 giảm 10% tối đa 300K đơn từ 499K
► BMICB30 giảm 30K từ 199K
► BMICB15 giảm 15K từ 99K
► Lưu thêm mã khác tại banner

► AFFAIII giảm 50K từ 250K cho list sp: https://shorten.asia/f9wNjKMy
► AFFTRI giảm 12% tối đa 88K từ 499K cho list sp: https://shorten.asia/r7kbwPbz
► AFFDOO giảm 12% tối đa 68K từ 399K cho list sp: https://shorten.asia/sU5tvGyS
► AFF55GMG1 giảm 15% tối đa 80K từ 450K cho list sp: https://shorten.asia/13U5N7GB
► AFF55GMG2 giảm 15% tối đa 50K từ 199K cho list sp: https://shorten.asia/HFCqDDVR
► AFF55UNG giảm 10% max 49K từ 299K cho list sp: https://shorten.asia/15gVUhcu


.
► AFFGAP giảm 30K từ 99K cho list sp: https://shorten.asia/vHyRPrVM
► AFF55GMO1 giảm 30K từ 150K cho list sp: https://shorten.asia/SuBFWpkP
► AFF55UNFA giảm 25% max 30K từ 99K cho list sp: https://shorten.asia/zsYyqZeC
►AFF55UNO2 giảm 20% tối đa 30K từ 99K cho list sp: https://shorten.asia/XgfKDDRV
► AFF55GMO2 giảm 20% tối đa 30K từ 99K cho list sp: https://shorten.asia/VR22MZDk
► AFFHOI giảm 18% tối đa 30K từ 99K cho list sp: https://shorten.asia/pV4gDhe6
► 9H, 12H: Back lượt 6 mã giảm 20K tại banner: https://shorten.asia/tpAuyWzF

📌 Áp toàn sàn: dùng luôn
► Mã giảm 55K đơn từ 499K, xem tên mã trên ô tìm kiếm: https://shopee.vn/search?keyword=shopeeduhi55
► Mã giảm 50K đơn từ 455K, xem tên mã trên ô tìm kiếm: https://shopee.vn/search?keyword=55shopee50a
► Mã giảm 45K đơn từ 399K, xem tên mã trên ô tìm kiếm: https://shopee.vn/search?keyword=SHOPEEDUHI45
► Mã giảm 40K đơn từ 399K, xem tên mã trên ô tìm kiếm: https://shopee.vn/search?keyword=SHOPEEOUTLET40K
► Mã giảm 30K đơn từ 255K, xem tên mã trên ô tìm kiếm: https://shopee.vn/search?keyword=55SHOPEE30B
..
.
📌 Live của Shopee:
► Tung mã toàn sàn giảm 100K xuyên suốt live ( từ 10H -> 21H )
► Lên mã giảm 50% tối đa 70K áp thương hiệu Unilever, Pampers, Maybeline, Inissfree, L’Oreal,…
=> Xem live tại trang ( chọn mục “Live” ): https://shopee.vn/shopeevn?
.


🔥🔥 MỤC 3 – LIST MÃ SHOP: áp mục voucher shop
📌 Shop thương hiệu:
► 0H: Lưu + dùng list mã shop giảm 505K từ 0đ tại: https://shopee.vn/m/mall-bmo
.
📌 Shop xu hướng: dễ lụm
► 0H, 12H, 18H: Lưu + dùng list mã shop giảm 55K/0đ, 20K/0đ tại banner: https://shopee.vn/m/shop-xu-huong-5-5?
.
📌 Vào Sộp Pi nhập: https://shopee.vn/user/voucher-wallet?
=> Nhập mã R0Sx thay x bằng số từ 110 đến 150 và 11 đến 19 tạo mã shop giảm 100K đơn 0Đ dùng 0H
=> Nhập mã R0Sx thay x bằng số từ 210 đến 250 và 21 đến 29 tạo mã shop giảm 50K đơn 0Đ dùng 0H
=> Nhập mã R12Sx thay x bằng số từ 110 đến 150 và 11 đến 19 tạo mã shop giảm 100K đơn 0Đ dùng 12H
=> Nhập mã R12Sx thay x bằng số từ 210 đến 250 và 21 đến 29 tạo mã shop giảm 50K đơn 0Đ dùng 12H
=> Nhập mã R18Sx thay x bằng số từ 110 đến 150 và 11 đến 19 tạo mã shop giảm 100K đơn 0Đ dùng 18H
=> Nhập mã R18Sx thay x bằng số từ 210 đến 250 và 21 đến 29 tạo mã shop giảm 50K đơn 0Đ dùng 18H
► Tất cả các mã đều là shop ngành Thời trang ( thay xx để tạo thành mã shop )

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

12 Giờ Review
Logo