TỔNG HỢP MÃ GIẢM GIÁ 14.03

Shopee

TỔNG HỢP MÃ GIẢM GIÁ 14.03

🔥 ĐÓN CHỜ SALE 15.03: voucher lưu sớm
► List mã toàn sàn giảm 153K/1tr5, 40K/250K, 10%/50K tại: https://shopee.vn/m/sieu-sale-voucher-T3
► List mã toàn sàn, ngành hàng giảm đến 1tr: https://shopee.vn/m/don-cho-sieu-sale?
► Ưu đãi voucher cùng KOL: https://shopee.vn/m/kol-affiliate?
► Hoàn xu Extra – 200K, 100k: https://shopee.vn/m/ma-giam-gia-15-03-23?
► List mã shop xu hướng 50K, 70K/0đ: https://shopee.vn/m/shop-xu-huong-15-3?
► Lọc user: https://shopee.vn/m/tro-lai-san-deal-jan
.
🔥 SHOPEE – SĂN MÃ 0H:
📌 Phí vận chuyển mall đồng giá 12K, 20K với nội tỉnh & ngoại tỉnh áp dụng từ 13 – 15.03.
.
📌 Ưu đãi KOL: có hàng ngày
► 23H ngày 13.03: Lưu trước mã giảm 30K đơn 99K dùng 0H tại banner: https://shopee.vn/m/kol-affiliate?

.

📌 Áp toàn sàn Mall: dùng luôn
► Mã giảm 10%, tối đa 70k từ 350k, xem tên mã tại: https://shorten.asia/8Th99UbA
► Mã giảm 10%, tối đa 70k từ 350k, xem tên mã tại: https://shorten.asia/TN5tdACg

► Lưu + dùng mã giảm 50K/500K tại banner: https://shopee.vn/m/sieu-sale-voucher-T3
► Lưu + dùng mã giảm 12%, 10% tối đa 40K, 30K tại banner: https://shopee.vn/m/kol-affiliate
.

📌 Ưu đãi Freeship:
► 0H: Lưu mã FS 0đ giảm 10K + FS giảm 35K/150K tại: https://shopee.vn/m/ma-giam-gia-14-03-23
► 0H: Lưu mã FS giảm 25K tại live: https://shopee.vn/ShopeeLive?
► 0H, 12H, 21H: Chơi game nhận FS 0đ giảm 15K, 10K dùng luôn: https://shopee.vn/m/mien-phi-van-chuyen?
.

📌 Áp gần toàn sàn: back lượt
► 9H: Mã giảm 15% tối đa 30K đơn từ 99K, xem tên mã tại: https://shorten.asia/MNtZzC6h
► 9H: Mã giảm 15% tối đa 30K đơn từ 99K, xem tên mã tại: https://shorten.asia/kZ5MM2D3

📌 Chương trình nhận xu:
► 0H, 9H – làm mới mở quà lụm xu: https://shopee.vn/m/uu-dai-shopee-rewards
► 0H – Làm mới thử thách lụm xu: https://shopee.vn/m/thuthachshopee?
.
📌 Điện tử xu hướng:
► Lưu + dùng mã giảm 20% tối đa 15K tại: https://shopee.vn/m/skam-dien-tu-14-3?

📌 Sắc đẹp – Mỹ phẩm: https://shopee.vn/m/sieu-sale-my-pham-fmcg-1403
► COSPC30 giảm 5%, max 30k từ 199k

.
📌 Chăm sóc răng tóc: https://shopee.vn/m/hair-oral-care-fmcg?
► COSPC30 giảm 5%, max 30k từ 199k
► Voucher ưu đãi từ các shop bán.
.
📌 Áp shop mới:
► Lưu + dùng mã giảm 15k/50k, 10K tại banner: https://shopee.vn/m/shopnoibat-xtra


Một Số Mã Giảm Giá Khác

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

12 Giờ Review
Logo