TỔNG HỢP MÃ GIẢM GIÁ 08.03

Shopee

TỔNG HỢP MÃ GIẢM GIÁ 08.03
.
🔥 SHOPEE SALE FREESHIP:
📌 Áp Quốc tế Hàn:
► 0H: Lưu + dùng mã giảm 15k/0đ, 20%/30K tại banner: https://shopee.vn/m/sieuhoihanquoc-83
► Deal đồng giá xịn xò 59K, x9K
.
📌 Áp toàn sàn:
► 0H: Lưu trước mã giảm 50K/300K, 30K/150K
► 9H, 12H: Lên mã mới giảm 30K đơn 150K
=> Lưu mã tại banner: https://shopee.vn/m/sieu-sale-voucher-T3

.
📌 Áp toàn sàn:
► 12H: 12HTANGNANG83K giảm 20% tối đa 83K từ 100K cho list sp: https://shopee.vn/search?evcode=MTJIVEFOR05BTkc4M0s%3D&preSource=voucher-pages%2Fwallet&promotionId=575781219287040&signature=d4959a80eb310b1520da7bf0e3ad2c3541b51df4263b7d51b1357906735479df
► 12H: MUNGNGAYCUANANG2 giảm 20% tối đa 18K từ 100K cho list sp: https://shopee.vn/search?evcode=TVVOR05HQVlDVUFOQU5HMg%3D%3D&preSource=voucher-pages%2Fwallet&promotionId=575781227675664&signature=b5ba206591f450617fb9544b0f33c97c5322c7ff6c54849789829eee82568fac
► 18H: TANG83KMUNG83 giảm 20% tối đa 83K từ 100K cho list sp: https://shopee.vn/search?evcode=VEFORzgzS01VTkc4Mw%3D%3D&preSource=voucher-pages%2Fwallet&promotionId=575781227675648&signature=be2a2c6ffacd46ed5a3bf3627d2005ee354dfdbfdafdb0eee39562d678db956f
► SPPSM8330K9H giảm 10%, max 30k từ 200k cho list sp: https://shopee.vn/search?promotionId=561224728150016&signature=734fea3a2ba8934a3f27f2e1c192134df3cb2e35bd040e110044a7d85a66f292

.
📌 Ưu đãi KOL – áp toàn sàn: đúng giờ mã lên
► 0H, 9H, 12H: Lên mã giảm 12% tối đa 30K đơn 199K tại banner: https://shopee.vn/m/kol-affiliate?
.
📌 Ưu đãi Freeship:
► 9H, 12H: Back lượt mã giảm 35K/150K tại: https://shopee.vn/m/ma-giam-gia
.
📌 Ưu đãi Unilever: https://shopee.vn/m/unilever-super-sales
► HCU0803 giảm 8%, max 28k từ 350k
► U499K0803 giảm 6%, max 30k từ 499k
► U349K0803 giảm 5%, max 20k từ 349k
► U299K0803 giảm 5%, max 15k từ 299k
► U199K0803 giảm 5%, max 10k từ 199k
► Ưu đãi mua 1 đc 3, quà 0đ


.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

12 Giờ Review
Logo