Sinh Nhật Shopee 12.12

Shopee

🔥 SHOPEE – SĂN MÃ 9H:
📌 Ưu đãi Freeship:
► Lưu thêm mã 5 FS 0đ, 30K/99K tại banner: https://shorten.asia/RAV7NBQw
► Lưu thêm 2 mã FS giảm 25K đơn 50K: https://shorten.asia/anyeDzsP
.
📌 Áp gần toàn sàn: mã 10%, 12% dễ lụm, còn back lượt 9H, 12H, 15H

📌 Kol Afiliate: đúng giờ mã mới lên
► 9H, 10H, 11H,… cứ 1 giờ lên tiếp mã: Lên mã giảm 15% tối đa 20K/99K, 30K/150K, 40K/200K
► Lên mã mới 0H, 6H, 7H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H, còn lại back mã lên trước đó ( 20K/99K, 30K/150K )
► 11H30, 18H30: Lên mã giảm 50% tối đa 60K đơn 60K
=> Lưu mã tại banner: https://shorten.asia/mZvHFFsS
.
📌 Săn siêu Voucher: áp toàn sàn
► 9H, 12H: Lưu trước mã giảm 120K đơn 120K
► 9H, 12H, 15H, 18H: Lưu trước mã giảm 40K đơn 250K
► 9H, 12H: Lưu trước mã giảm 10% tối đa 50K/300K
► Lên voucher người mới giảm 40K đơn 0đ
=> Lưu mã tại banner 1: https://shorten.asia/Zkh8avDA
.
📌 Áp Hoàn xu Extra: nhập tay, back lượt 9H, 12H, 15H, 18H, 21H

🔥🔥 🔥 LIST MÃ LỌC SP: dễ lụm
📌 Áp lọc sp: còn back lượt 9H, 12H, 15H
► 9H: AFF12DEP giảm 15K đơn từ 99K cho list sp: https://shorten.asia/nKYXJc8Y
► 9H: AFF12NHU giảm 15% tối đa 20K đơn từ 99K cho list sp:
https://shorten.asia/rDKB2U7S
► 9H: AFF12IEM / AFFUIT26 / AFFONW7 giảm 15%, max 30k từ 99k cho list sp: https://shorten.asia/KUkZX6fP
► 9H: AFFTH9D giảm 15%, max 25k từ 99k cho list sp: https://shorten.asia/Xmrkfv53
► 9H: AFFPNX24 giảm 20k từ 99k cho list sp:https://shorten.asia/5WCt9uZs
► 9H: AFF1J0 giảm 20k từ 99k cho list sp: https://shorten.asia/CseCXgBN
► AFF12MOI giảm 18% tối đa 30K đơn từ 99K cho list sp: https://shorten.asia/drHf17Sz

📌 Shop mới lên sàn 1: còn back lượt 9H, 12H


► 9H: SRDECP120 giảm 20k đơn 50K cho list sp: https://shorten.asia/aY5cgfrp


► 9H: SRDECP115 giảm 50% tối đa 15k đơn 0đ cho list sp: https://shorten.asia/5mKyfEwk


► 9H: SRDECTT1 giảm 20k đơn 50k cho list sp: https://shorten.asia/2JT84Fuj


► 9H: SRDECTT2 giảm 50%, tối đa 20k cho list sp: https://shorten.asia/g86yt9A6

📌 Tiêu dùng Mall:


► 9H: FMCGBMO9H giảm 1212K đơn từ 0Đ cho list sp: https://shorten.asia/Y9j2BMJt


► 9H: DRG121209 ( mã shop ) giảm 50% tối đa 112k đơn từ 0đ cho shop DrGlatt https://shorten.asia/86f3MjNM


► 9H: DIASURE12 ( mã shop ) giảm 50% tối đa 112k đơn từ 0đ cho shop Diasure: https://shorten.asia/d4rKhXR4
.
📌 Thời trang Mall: mã shop
► 9H: 5SOFEGDHT giảm 222k đơn từ 600k cho shop 5S Fashion: https://shorten.asia/xfDqUeAn
► 9H: COUPTXHOT giảm 222k đơn từ 600k cho shop Couple TX: https://shorten.asia/zAjwxYjs
.
📌 Vào Sộp Pi nhập: https://shorten.asia/vAVKMgda
=> Nhập mã SB12x thay x bằng các số từ 110 đến 192 và 11 đến 19 tạo thành mã shop giảm 100K đơn từ 0Đ dùng vào 12H
=> Nhập mã SB12x thay x bằng các số từ 210 đến 292 và 21 đến 29 tạo thành mã shop giảm 50K đơn từ 0Đ dùng vào 12H
=> Nhập mã SB18x thay x bằng các số từ 110 đến 192 và 11 đến 19 tạo thành mã shop giảm 100K đơn từ 0Đ dùng vào 18H
=> Nhập mã SB18x thay x bằng các số từ 210 đến 292 và 21 đến 29 tạo thành mã shop giảm 50K đơn từ 0Đ dùng vào 18H
► Tất cả các mã đều là shop ngành Thời trang nên tớ quyết định ko lọc ( thay xx để tạo thành mã shop )
.
🔥🔥🔥 LỊCH SHOPEE LIVE:
📌 Live của Shopee 12.12:
► Tung mã toàn sàn giảm 100K xuyên suốt live, cả ngày ( bắt đầu từ 9H )
► Lên mã giảm 50% tối đa 70K áp thương hiệu Unilever, Pampers, Maybeline, Inissfree, L’Oreal,…
=> Xem live tại trang ( chọn mục “Live” ):https://shorten.asia/pUR5MMkx

📌 Shop Live:
► 9H, 12H, 15H, 18H, 20H: Lên mã giảm 10K/0đ, 20K/50K, 40K/150K + mã FS giảm 99K/25K

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

12 Giờ Review
Logo