SHOPEE TỔNG HỢP MÃ 15H Ngày 15.3

Shopee

🔥 SHOPEE – SĂN MÃ 15H:
📌 15H – Lưu thêm mã FS 0đ, 35k/150k tại banner: https://shopee.vn/m/ma-giam-gia-15-03-23


📌 Shop xu hướng: dễ lụm
► 15H: Lên mới list mã shop giảm 50K đơn 0đ tại banner: https://shopee.vn/m/shop-xu-huong-15-3
.
📌 Săn siêu Voucher: áp toàn sàn
► 15H: Lưu trước mã giảm 153K/1tr5, 10%/50K
► 12H, 15H, 18H: Lưu trước mã giảm 40K/250K
► Lên voucher người mới giảm 40K đơn 0đ
=> Lưu mã tại banner: https://shopee.vn/m/sieu-sale-voucher-T3?
.
📌 Ưu đãi KOL – toàn sàn: đúng giờ lên mã mới
► 15H: Lên mã giảm 50% tối đa 153K đơn từ 153K, 15K/99K
► 12H, 15H, 18H, 21H: Lên mã giảm 20k/99k, 15%/35k
=> Lưu mã tại banner: https://shopee.vn/m/kol-affiliate?

.
📌 Áp Hoàn xu Extra: back lượt
► 12H: Lưu + dùng mã hoàn 50% tối đa 1tr2 tại banner: https://shopee.vn/m/shopee-cashback
► 12H: Lưu + dùng mã hoàn 12% tối đa 200K, 100K tại banner: https://shopee.vn/m/ma-giam-gia-15-03-23

📌 Áp gần toàn sàn: dễ lụm, còn back lượt 12H, 15H ( canh ±3 phút )
► AFFMAO giảm 10% tối đa 68k đơn 399k cho list sp: https://shorten.asia/uHJjSNDe
► AFFLA giảm 11% tối đa 68K đơn từ 299K cho list sp: https://shorten.asia/pZqe7pzh
► AFFTHI giảm 11% tối đa 88K đơn từ 399K cho list sp: https://shorten.asia/a3ENCeZJ
► AFFUUU giảm 30K đơn 150K cho list sp: https://shorten.asia/MQDJh65V
► AFFOAA giảm 30K đơn 150K cho list sp: https://shorten.asia/pEKfR1az
► AFFLAY giảm 18% tối đa 30K đơn từ 99K cho list sp: https://shorten.asia/hUqfjDtr
► AFFGIAY giảm 18% tối đa 30K đơn từ 99K cho list sp: https://shorten.asia/e26RxBgX

=> Xem live tại trang ( chọn mục “Live” ): https://shopee.vn/shopeevn?
.
📌 Shop Live:
► 9H, 12H, 15H, 18H, 20H: Lên mã giảm 10K/0đ, 15K/50K, 30K/150K + mã FS giảm 70K/25K
=> Lưu mã tại mục live: https://shopee.vn/bepcuame27 hoặc https://shopee.vn/phukienbincase?

[SHOPEE] update back up batch 1 khung 12H của 15.3 SALE GIỮA THÁNG

mã giảm giá shopee
mã giảm giá shopee
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

12 Giờ Review
Logo