Shopee Tiệc Mở Màn Sale Tết

Shopee

🔥 SHOPEE TIỆC MỞ MÀN
📌 Áp toàn sàn: mã mới
► 12H30, 20H30: Lên mã giảm 20% tối đa 99K từ 299K tại banner: https://goecom.asia/DvVTv3cy

📌 12H, 18H, 20H: Back mã live 50%/20K, 50K/250K, 15%/60K, đã có tại: https://goecom.asia/kBNJr2R5

📌 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Back 3 mã FS 0đ giảm 15K tại banner: https://goecom.asia/2GT4gzBd

📌 Áp toàn sàn: back lượt
► 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: 112SAN5TR giảm 50% tối đa 5tr từ 5tr cho list sp: https://goecom.asia/uDUP6QkX

mã giảm giá shopee 12.12 sd
mã giảm giá shopee 12.12 sd

📌 Voucher Extra: back lượt
► 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Lưu + dùng mã giảm 15% tối đa 150K, 100K tại: https://goecom.asia/yxB3rU5C

📌 Áp Điện tử – Công nghệ: back lượt
► 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Lưu + dùng mã 10k/10K, giảm 10% tối đa 1tr2 tại banner: https://goecom.asia/Dn8pWhqU
► Lưu mã 11K đơn 0đ tại: https://goecom.asia/XQYeT4yS

📌 Ưu đãi KOL – toàn sàn:
► 12H: Lên mã 50% tối đa 500K từ 500K
► 8H30, 12H30, 20H30: Lên mã giảm 20% tối đa 99K từ 299K
► 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Lên mã giảm 15% tối đa 50K từ 99K
► 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Lên mã giảm 20% tối đa 60K từ 150K áp Thời trang, Sắc đẹp
=> Lưu mã tại banner: https://goecom.asia/DvVTv3cy

📌 9H, 12H: Back lượt mã video bên dưới
► Lưu mã 50% tối đa 40K từ 50K: https://goecom.asia/TErMrEVZ
► Lưu mã 50% tối đa 60K từ 100K: https://goecom.asia/FVjWUVva
► Lưu mã 30% 20K: https://goecom.asia/KTFAAdrF
► Lưu mã 40% max 20K áp sắc đẹp: https://goecom.asia/JZ6BpFMH

📌 Mã video 30k/99K, 90k/200K chưa thấy lên, dự sẽ có sau 12H++

📌 Áp gần toàn sàn: back lượt 9H, 12H, 15H

📌 Shop xu hướng: dễ lụm
► 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Lên mới mã shop 120K đơn 120K tại: https://goecom.asia/ZFtQH5Xc

📌 Áp Đời sống: back lượt
► 12H, 18H: LIFEDECA hoàn 200K đơn 200K cho list sp: https://goecom.asia/VzdDyGQU
► 12H, 18H: LIFEDECB giảm 100K đơn 500k cho list sp: https://goecom.asia/VzdDyGQU
► 12H, 18H: LIFEDECC giảm 200K đơn 1tr cho list sp: https://goecom.asia/VzdDyGQU
► LIFE112AFF giảm 30K đơn từ 99K cho list sp: https://goecom.asia/MgsuTXdE
► Lưu thêm mã khác tại banner: https://goecom.asia/H23D5g3n

📌 Áp Quốc tế: back lượt
► 12H, 21H: CBDOWN112 giảm 100k từ 300K cho list sp: https://goecom.asia/8hTmBSea

📌 Shop mới lên sàn:
► Lưu dùng mã giảm 25K/50K, 50K, 40K tại ( đầu + giữa trang ): https://goecom.asia/nV7B4ZpY

lazada freeship

📌 Áp Tiêu dùng:
► 9H: FMCGHUNT1122 giảm 112k từ 200K ( áp ngành Mẹ bé )
► 12H: FMCGHUNT1123 giảm 112k từ 200K ( áp ngành Sức khoẻ )
► 15H: FMCGHUNT1124 giảm 112k từ 200K
► 18H: FMCGHUNT1125 giảm 112k từ 200K
► 21H: FMCGHUNT1126 giảm 112k từ 200K
► Lưu + dùng thêm mã khác tại: https://goecom.asia/ASkQcJ6X
.
📌 Áp Thời trang: back lượt
► 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: FAHUNT1DEC giảm 200K từ 0đ cho list sp: https://goecom.asia/pmN7bh9U
.
📌 Lưu mã giảm 50K/99K, 20%/100K lưu tại: https://goecom.asia/DvVTv3cy
► mã 50k/99k áp list sp: https://goecom.asia/jUmC89kQ
► mã 20% áp list sp: https://goecom.asia/t9vfqgtZ
.
🔥 LIST MÃ SHOP: áp mục voucher shop
📌 Shop xu hướng: dễ lụm
► 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Lên mới mã shop 120K đơn 120K tại: https://goecom.asia/ZFtQH5Xc
.
📌 Thời trang Mall: mã shop
► 12h: SONK1220K giảm 220k từ 600k cho shop: https://goecom.asia/wuReEmDQ
► 12h: COOLK220 giảm 220k từ 600k cho shop: https://goecom.asia/kqCMFXMw
► 15H, 18H: Lên mới mã giảm 220K – chi tiết xem tại: https://goecom.asia/NPrAb5Kb
.
📌 Áp ShopeeFood: https://goecom.asia/pjnqWk8P
► 10H, 14H: VANNANG giảm 130K đơn từ 130K
► 10H: VANNANG40, VANNANG70, VANNANG100 giảm 40K/40K, 70K/70K, 100K/100K
► 14H: VANNANG30, VANNANG60, VANNANG90 giảm 30K/30K, 60K/60K, 90K/90K
=> áp dụng toàn sàn full quán
.
🔥 BANNER LƯU MÃ + DEAL THEO NGÀNH:
► Ngành Thời trang: https://goecom.asia/NPrAb5Kb
► Ngành Công nghệ: https://goecom.asia/Dn8pWhqU
► Ngành Tiêu dùng: https://goecom.asia/ASkQcJ6X
► Ngành Đời sống: https://goecom.asia/H23D5g3n
► Ngành Quốc tế: https://goecom.asia/ThMsF63z


📌 Áp gần toàn sàn: “canh back lúc 9H
▪️ Mã giảm (20%) 50K đơn 150K, lấy mã ô tìm kiếm: https://goecom.asia/eC9JxxPh hoặc https://goecom.asia/tMkDUD8Z
▪️ Mã giảm (20%) 30K đơn 99K, lấy mã ô tìm kiếm: https://goecom.asia/56MTQKHw hoặc https://goecom.asia/464MpDR9
▪️ Mã giảm (15%) 99K đơn 399K, lấy mã trên ô tìm kiếm: https://goecom.asia/1cfq1yWm hoặc https://goecom.asia/gh9UWNBp
▪️ Mã giảm (12%) 120K đơn 750K, lấy mã trên ô tìm kiếm: https://goecom.asia/eWzHcqpE
👉 Áp chung list: https://goecom.asia/7KxRdkaM

📌 Áp 70% sàn: canh back lúc 9H
▪️ Mã giảm (20%) 70K đơn 299K, lấy mã trên ô tìm kiếm: https://goecom.asia/7xCYtw7k
▪️ Mã giảm 50K đơn 150K, lấy mã trên ô tìm kiếm: https://goecom.asia/T9MNHjWA (thời trang)
▪️ Mã giảm 60K đơn 299K, lấy mã trên ô tìm kiếm: https://goecom.asia/WE6ZUyt8 hoặc https://goecom.asia/u3PWybqU (thời trang)
▪️ Mã giảm 30K đơn 199K, lấy mã ô tìm kiếm: https://goecom.asia/TKr6X1tY hoặc https://goecom.asia/u3PWybqU
▪️ Mã giảm 24K đơn 99K, lấy mã ô tìm kiếm: https://goecom.asia/nJgF8JBV
👉 Áp chung list: https://goecom.asia/VWPh1KxR

Một số bài viết mã giảm giá khác

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

12 Giờ Review
Logo