SHOPEE + LAZADA 9H TỔNG HỢP MÃ 9H

Shopee

SHOPEE + LAZADA 9H TỔNG HỢP MÃ 9H:
.
🔥 SHOPEE – SĂN MÃ 9H:
📌 Phí vận chuyển mall đồng giá 12K, 20K với nội tỉnh & ngoại tỉnh
.
📌 Áp toàn sàn Mall:
► 9H, 12H: Lưu trước + dùng mã mới giảm 70K/500K, 40K/300K, 50K/500K tại banner: https://shopee.vn/m/sieu-sale-voucher-T3?
.
📌 Áp gần toàn sàn:
► AFFGEE13 giảm 15%, max 20k từ 99k cho list sp: https://shopee.vn/search?evcode=QUZGR0VFMTM%3D&preSource=voucher-pages%2Fwallet&promotionId=576420163321856&signature=667fa867d312b4b581ef679a4fb563438486bf03ca0194c1bce8c561df7767b2
.
📌 Áp toàn sàn Mall: nhập tay
► STAIPRMALL28133 giảm 40K đơn 300K cho list sp: https://shopee.vn/m/sieu-sale-voucher-T3
► STASHBMALL27133 giảm 40k từ 250k cho list sp: https://shopee.vn/m/sieu-sale-voucher-T3?
.
📌 Ưu đãi KOL: đúng giờ mã mới lên
► 0H: Lên mã giảm 12% tối đa 40K/200K, 30K/150K ( còn lượt )
► 9H, 12H, 18H, 21H: Lên thêm mã mới giảm 12% tối đa 30K, 40K
=> Lưu mã tại banner: https://shopee.vn/m/kol-affiliate
.
📌 Ưu đãi Freeship:
► 9H: Back lượt mã FS 0đ + FS 35k/150K tại banner: https://shopee.vn/m/ma-giam-gia?
► 9H: Lưu mã FS giảm 25K tại live: https://shopee.vn/ShopeeLive?
.
📌 Chương trình nhận xu:
► 0H, 9H – làm mới mở quà lụm xu: https://shopee.vn/m/uu-dai-shopee-rewards?
.
📌 Shopee live 2:
► 12H: Lên mã giảm 30K/100K, 60K/300K áp toàn sàn mall có tag “Shopee live”, chọn mục “Live”: https://shopee.vn/shopeevn
=> Để ý MC nhắc tung mã.
.
📌 Đón chờ sale 15.03:
► Lưu sớm mã toàn sàn, ngành hàng, FS 0đ tại banner: https://shopee.vn/m/don-cho-sieu-sale
.
📌 Áp shop mới:
► Lưu + dùng mã giảm 15k/50k, 10K tại banner: https://shopee.vn/m/shopnoibat-xtra
.
📌 Ưu đãi KOL: có hàng ngày
► 23H ngày 11.03: Lưu trước mã giảm 30K đơn 99K dùng 0H tại banner: https://shopee.vn/m/kol-affiliate

MỘT SỐ MÃ GIẢM GIÁ KHÁC

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

12 Giờ Review
Logo