Shopee 27.3 – Sale chính hãng: thứ 2 hàng tuần

Shopee

📌 Ưu đãi Freeship:
► Lưu mã FS 0đ giảm 10K tại: https://shopee.vn/m/ma-giam-gia-27-03-23?
► Chơi game nhận FS 0đ giảm 15K, 10K dùng luôn: https://shopee.vn/m/mien-phi-van-chuyen?

📌 Áp gần toàn sàn:
► 44SALETHOITRANG giảm 50k đơn 500k cho list sp: https://shorten.asia/ywFU7VuE
► 44SIEUSALE25 giảm 25K đơn 249k cho list sp: https://shorten.asia/ZDuDvrPC
.
📌 Làm mới thử thách lụm xu: https://shorten.asia/TVXMBQtx

🔥 SHOPEE 27.03 – SALE CHÍNH HÃNG: thứ 2 hàng tuần
📌 Đồng giá ship mall chỉ 12K, 20K cho mọi đơn hàng.
.
📌 Tặng 10 mã mới FS giảm 15K đơn 0đ ngành Thời trang, Sắc đẹp đã có tại: https://shopee.vn/user/voucher-wallet

📌 Áp toàn sàn Mall:
► 12H: Lưu trước + dùng mã giảm 70K/500K, 40K/300K, 50K/500K
► 15H, 18H: Lên mã mới giảm 70K/500K, 40K/300K, 50K/500K
=> Lưu mã tại banner: https://shopee.vn/m/sieu-sale-voucher-T3
.
📌 Ưu đãi KOL: đúng giờ mã mới lên
► 0H: Lên mã giảm 12% tối đa 40K/200K, 30K/150K
► 9H, 12H: Lên mã mới giảm 12% tối đa 30K, 40K
=> Lưu mã tại banner: https://shopee.vn/m/kol-affiliate
.
🔥 SHOPEE – SĂN MÃ 9H:
📌 Đồng giá ship mall chỉ 12K, 20K cho mọi đơn hàng.
.
📌 Tặng 10 mã mới FS giảm 15K đơn 0đ ngành Thời trang, Sắc đẹp đã có tại: https://shopee.vn/user/voucher-wallet?

📌 Ưu đãi Freeship:
► back lượt FS 0đ giảm 10K tại: https://shopee.vn/m/ma-giam-gia-27-03-23

📌 Áp toàn sàn Mall:
► Lưu + dùng mã giảm 40K/300K, 50K/500K ( còn lượt )
► Lưu trước mã mới giảm 70K/500K, 40K/300K, 50K/500K dùng 9H
=> Lưu mã tại banner: https://shopee.vn/m/sieu-sale-voucher-T3

📌 Áp gần toàn sàn: back lượt
► AFFTOT giảm 20% tối đa 30K từ 99K cho list sp: https://shorten.asia/BbT7tgdQ
► AFFNGEY giảm 20% tối đa 30K từ 99K cho list sp: https://shorten.asia/DZVQhDs2
► AFFCANH giảm 15% tối đa 68K từ 199K cho list sp: https://shorten.asia/dcb5X1tR
► AFFSALE giảm 15% tối đa 68K từ 199K cho list sp: https://shorten.asia/kP6ADaP9

📌 Áp toàn sàn Mall: dễ lụm
► Mã giảm 30K từ 99k, xem tên mã tại: https://shorten.asia/cJ83mDYD
► Mã giảm 40k đơn 300k, xem tên mã tại: https://shorten.asia/6BurU4YE
► Mã giảm 40k đơn 300k, xem tên mã tại: https://shorten.asia/C77JDnHN
► Mã giảm 15% tối đa 300k từ 1tr, xem tên mã tại: https://shorten.asia/sAjfZAsh
► SMMALL2703 giảm 10% tối đa 70k cho list sp: https://shorten.asia/Ng9zVtSr
► 9H: Mã giảm 12% tối đa 200k từ 500k, xem tên mã tại: https://shorten.asia/TMd8KEXa
► 12H: Mã giảm 15% tối đa 300k từ 1tr, xem tên mã tại: https://shorten.asia/G524aEMr
► 18H: Mã giảm 12% tối đa 200k từ 500k, xem tên mã tại: https://shorten.asia/bXCYxEq5

📌 Công nghệ:
► Lưu + dùng mã giảm 15%, 10%, 8% tối đa 3tr5, 1Tr tại banner: https://shopee.vn/m/shopee-tech-zone
.
📌 Shop mới lên sàn:
► Lưu + dùng mã giảm 20K/50K, 20K/0đ tại banner: https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi25-3?

📌 Shopee live:
► 12H: Lên mã giảm 30K/100K, 60K/300K toàn sàn mall có tag “Shopee live”, chọn mục “Live”: https://shopee.vn/shopeevn?
► 21H: Lên mã giảm 50% tối đa 15K toàn sàn live chọn mục “Live”: https://shopee.vn/shopeevn?

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

12 Giờ Review
Logo