SHOPEE 04.04 – Săn Mã 12H:

Shopee

🔥 SHOPEE – SĂN MÃ 12H:
📌 Ưu đãi Freeship:
► Lưu thêm mã giảm 35K/150K tại banner: https://shopee.vn/m/sale-hang-hieu-gia-tot-04-04?
.
📌 Săn siêu Voucher: áp toàn sàn
► 12H: Lưu trước mã giảm 444K đơn 4tr4
► 12H, 15H, 18H: Lưu trước mã giảm 40K/250K
► 12H: Lưu trước mã giảm 10% tối đa 50K/300K
► Lên voucher người mới giảm 40K đơn 0đ
=> Lưu mã tại banner: https://shopee.vn/m/sieu-sale-voucher-T4?
.
📌 Ưu đãi KOL – toàn sàn: đúng giờ lên mã mới
► 10H, 11H: Lên mã giảm 20K/99K, 30k/150K
► 12H, 15H, 18H, 21H: Lên mã giảm 20K/99K, giảm 15% tối đa 35K từ 100K
► 12H, 21H: Lên mã giảm 50% tối đa 444K từ 444K
=> Lưu mã tại banner: https://shopee.vn/m/kol-affiliate
.
📌 Voucher KOL 2:
► Back lượt mã giảm 20K/99K, 25K/150K ( lọc user ): https://shopee.vn/m/cam-nang-kol-affiliate

📌 Áp gần toàn sàn: back lượt 9H, 12H, 15H, canh liên tục ±3p

AFFSEE giảm 40K từ 250K cho list sp: https://shorten.asia/kWPauXRX
AFFAII giảm 25% tối đa 99K từ 299K cho list sp: https://shorten.asia/KFmhUHw6
AFFFLAW giảm 15% tối đa 88K từ 499K cho list sp: https://shorten.asia/KTrujgTQ
AFFTIL giảm 15% tối đa 88K từ 499K cho list sp: https://shorten.asia/DxWwDykq
AFFIZZ giảm 12% tối đa 68K từ 399K cho list sp: https://shorten.asia/wuzUewBz
AFF44UN1 giảm 10% tối đa 49K từ 299K cho list sp: https://shorten.asia/ttXyh7Eb
.
AFFYOU giảm 15% tối đa 30K từ 99K cho list sp: https://shorten.asia/qxQwf7AR
AFFAGAIN giảm 18% tối đa 30K từ 99K cho list sp: https://shorten.asia/QpdUvfq2
AFFNAI giảm 25K từ 99K cho list sp: https://shorten.asia/d18R9dDm
AFF44UNFA giảm 20% tối đa 30K từ 99K cho list sp: https://shorten.asia/XK9RcR2R
AFFTHIS Giảm 15% tối đa 30K từ 150K cho list sp: https://shorten.asia/BpruNTDg
AFF44UN2 giảm 20K từ 99K cho list sp: https://shorten.asia/bVAyekzD
► AFF44UN3 giảm 20K từ 99K cho list sp: https://shorten.asia/G2WRKzBC

Shop mới lên sàn:
► 9H, 12H: Back lượt thêm 4 mã giảm 20K/50K, 20K/99 tại banner: https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi4-4
.
📌 Áp toàn sàn Mall:
► Lưu + dùng giảm 12% tối đa 200K, 80K tại: https://shopee.vn/m/bmo-voucher
.
📌 Áp Hoàn xu Extra: back lượt
► 9H: Lưu + dùng mã giảm 7%, 5% tối đa 600K, 200K tại: https://shopee.vn/m/VoucherXtra?

📌 Áp Đời sống ( nhà sách, xe cộ, đồ chơi, nhà cửa ):
► 12H: LIFE44100K giảm 100k từ 500k cho list sp: https://shorten.asia/5UQYjbxu
► 18H: LIFE44200K giảm 200k từ 1tr cho list sp: https://shorten.asia/5UQYjbxu
► 21H: LIFE44100K giảm 500k từ 2tr cho list sp: https://shorten.asia/5UQYjbxu
.
📌 Áp ShopeePay:
► SPPTANGFANCUNG100K giảm 100K đơn từ 1tr cho list sp: https://shorten.asia/Uj6t9Prq

LIST MÃ SHOP: áp mục voucher shop
📌 Shop xu hướng: dễ lụm
► 9H, 12H, 18H: có thể lên thêm mã mới 99K/0đ, 50k/0đ tại banner: https://shopee.vn/m/shop-xu-huong-4-4?
.
📌 Tiêu dùng Mall: mã shop
► 12H, 15H, 18H, 21H: Lên thêm mã mới 400K, 99K – tớ bổ sung sau hoặc lấy tại: https://shopee.vn/m/sieu-sale-fmcg-040423

📌 Vào Sộp Pi nhập: https://shopee.vn/user/voucher-wallet
=> Nhập mã N12Sx thay x bằng số từ 110 đến 162 và 11 đến 19 tạo mã shop giảm 100K đơn 0Đ dùng 12H
=> Nhập mã N12Sx thay x bằng số từ 210 đến 262 và 21 đến 29 tạo mã shop giảm 44K đơn 0Đ dùng 12H
=> Nhập mã N18Sx thay x bằng số từ 110 đến 162 và 11 đến 19 tạo mã shop giảm 100K đơn 0Đ dùng 18H
=> Nhập mã N18Sx thay x bằng số từ 210 đến 262 và 21 đến 29 tạo mã shop giảm 44K đơn 0Đ dùng 18H
► Tất cả các mã đều là shop ngành Thời trang ( thay xx để tạo thành mã shop )
.
📌 Ưu đãi brands: cuối trang
► Lên mã giảm 50% tối đa 150K, 50K cho 30 brands Colosmulti, Innisfree, LIXIBOX, Anessa, Perfect Diary,… tại banner: https://shopee.vn/m/kol-affiliate?

📌 Live của Shopee 04.04:
► Tung mã toàn sàn giảm 100K xuyên suốt live ( từ 10H -> 21H )
► Lên mã giảm 50% tối đa 70K áp thương hiệu Unilever, Pampers, Maybeline, Inissfree, L’Oreal,…
=> Xem live tại trang ( chọn mục “Live” ): https://shopee.vn/shopeevn

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

12 Giờ Review
Logo