Sale Thương Hiệu Shopee 15.8

Shopee

🔥 BANNER NGÀNH ĐỜI SỐNG: https://shorten.asia/qSwzRQc8
► 158LIFESALE giảm 8%, max 100k từ 99k
► LIFE158199K giảm 20k từ 199k
► LIFE15820K giảm 10%, max 20k từ 59k
► LIFE15888K giảm 8%, max 88k từ 500k
► LIFEM158 giảm 12%, max 50k từ 150k
► LIFEM2158 giảm 12%, max 80k từ 250k
► LIFEM25K8 giảm 25k từ 250k
► LIFEM20K8 giảm 20k từ 199k
► LIFEM30K8 giảm 30k từ 300k
► LIFEM40K8 giảm 40k từ 400k
► LIFEM99K8 giảm 8%, max 30k từ 99k
► LIFECP8 giảm 10%, max 80k từ 250k
► LIFEHL158 giảm 12%, max 50k từ 150k
► LIFEB158 giảm 12%, max 50k từ 150k
► Săn deal đồng giá 1k, x9k. https://shorten.asia/qSwzRQc8
.
📌 Home Club – Nội thất: https://shorten.asia/W2pzfzB7
► LIFESHCBAUG giảm 15%, max 15k từ 0k
► LIFESHCUPAUGA giảm 15k từ 50k
► LIFESHCUPAUGG giảm 15%, max 30k từ 99k
► LIFESBC30K08 giảm 12%, max 30k từ 99k
► LIFESBC10K08 giảm 10k từ 50k
► LIFESBCWG08 giảm 15%, max 20k từ 0k
► LIFE15A100K giảm 10%, max 100k từ 300k
► LIFE15A1TR giảm 10%, max 1000k từ 500k
.
🔥 SHOP XU HƯỚNG: https://shorten.asia/DhWqvahV
► INCU300 giảm 10%, max 300k từ 499k
► BMLTA50 giảm 10%, max 50k từ 99k
► BMLT300 giảm 10%, max 300k từ 499k
► BMLTM50 giảm 7%, max 50k từ 99k
► BMLTM300 giảm 7%, max 300k từ 499k
► BMINC50 giảm 10%, max 50k từ 99k
► BMLT30 giảm 7%, max 30k từ 99k
► BMLT100 giảm 7%, max 100k từ 499k
► BMBAU50 giảm 7%, max 50k từ 99k
► BMBAU300 giảm 7%, max 300k từ 499k
► Voucher ưu đãi từ shop bán.
► Săn deal đồng giá 1k, 50k.
► Săn voucher 50k, 20k các khung.
Gửi mn nhé: https://shorten.asia/DhWqvahV

shopee 15.8 sale đồng giá

🔥 KHUNG GIỜ SĂN MÃ 9H:
📌 9H – Back lượt 4 mã FS 0đ + 2 mã 30K/25K: https://shorten.asia/AjFXF2QE
.
📌 Áp toàn Shopee: nhập tay
► 9H: Mã giảm 15% tối đa 158K đơn 158K:
► 9H: 158HOAN70K9H0 / 1 / 2 hoàn 7% tối đa 70K đơn từ 500K
► 9H: 158MALL50K9H0 / 1 / 2 giảm 6% tối đa 50K đơn từ 250K ( sp mall )
=> Áp chung cho list 80% sp của sàn: https://shorten.asia/MU9vUyMC
.
📌 Kol Afiliate: đúng giờ mã mới lên
► 9H, 12H: Mã giảm 188K đơn từ 488K
► 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Mã giảm 18K đơn từ 68K
► 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Mã giảm 10K đơn từ 30K
► 9H, 10H, 11H, 12H: Mã giảm 30K đơn từ 150K ( lọc user )
=> Lưu mã tại banner: https://shorten.asia/2g2sWQys
.
📌 Săn siêu Voucher: áp toàn sàn + dễ lụm, ko lọc user
► 9H, 12H, 18H: Lưu trước mã giảm 15K đơn 50K
► 9H, 12H: Lưu trước mã giảm 10% tđ 50K đơn 300K
► 9H, 12H: Lưu trước mã giảm 158K đơn 1tr58
=> Lưu mã tại banner 1: https://shorten.asia/YmH1nwyr
.
📌 Áp sp mác Hoàn xu Extra:
► 9H: Mã hoàn 10% tđ 300K, 7% tối đa 200K ( back lượt )
► 12H: Lên thêm 1 mã hoàn 10% tđ 300K ( mã mới )
=> Banner lưu nhanh: https://shorten.asia/JDHUVWuf
.
📌 Áp gần toàn sàn: có thể back lượt 9H, 12H, 15H
► 9H: AFF158GMVPK giảm 30%, tối đa 100k từ 300k, cho list sp: https://shorten.asia/FGRhXSxc
► 9H: AFF158GMV giảm 12% tối đa 88K đơn từ 444K, cho list sp: https://shorten.asia/cuZQyTfN
.
📌 Ưu đãi Loreal x Maybeline x Ganier: mã shopee, dễ lụm
► 9H: KHOAHOC9H giảm 100K đơn từ 350K cho list sp: https://shorten.asia/yF1UKqmr
.
📌 Tiêu dùng Mall: mã shop
► 9H: FMCGHM5 hoàn 50% tối đa 88k đơn từ 0đ cho sp shop Astalift Việt Nam: https://shorten.asia/kya6Aprv
► 9H: FMCGHM6 hoàn 50% tối đa 88k đơn từ 0đ cho sp shop YUMI’S MOM SHOP: https://shorten.asia/4HYd27zt
► 9H: FMCGHM7 hoàn 50% tối đa 88k đơn từ 0đ cho sp shop SAGAMI STORE: https://shorten.asia/ShMvfCza
.
📌 Thời trang Mall: mã shop
► 9H: VIEN220K giảm 220k từ 600k cho shop Viễn Chí Bảo: https://shorten.asia/JjGbQzhU
► 9H: SONK15T81 giảm 220k từ 600k cho shop Vera Official: https://shorten.asia/3vCSvK2Y
.
📌 Ưu đãi ShopeePay:
► Lưu mã giảm 10K/0đ, 10K/20K ( ko nhập tay đc )
► SPPAUG1510KMBS giảm 10K đơn 20K
=> Lưu mã tại banner: https://shorten.asia/AjFXF2QE
.
📌 Hoá đơn – dịch vụ:
► 9H: Săn thẻ dt nạp trực tiếp 50K giá 8K
► 9H: Lưu mã Hóa đơn điện – nước giảm 50% tđ 88K ( back lượt )
=> Lưu mã tại banner: https://shorten.asia/2wqe4qM1
.

📌 Mã theo ngành: còn back lượt 9H, 12H, 21H
► 158ELSALE giảm 7% tối đa 500K đơn từ 300K ( Điện tử )
► 158FASHIONSALE giảm 15K đơn 150K ( thời trang )
► 158FMCGSALE giảm 7% tđ 100k đơn 500k ( tiêu dùng )
► 158LIFESALE giảm 8% tđ 100k đơn 99k ( đời sống )
► 158CBSALE giảm 10% tđ 100K đơn 150K ( Q.tế )
.
🔥 LIST MÃ LỌC SP:
📌 Áp lọc sp:
► 9H: TANGFANKOL20K giảm 20K đơn từ 0Đ cho list sp: https://shorten.asia/P8bKreHT
► 9H: SHOPEEMUAREHON giảm 50% tối đa 20K đơn từ 10K cho list sp: https://shorten.asia/6rkfGUb8
.
📌 Shop mới lên sàn: back lượt 9H, 12H
► ICB1508 giảm 50% tối đa 20K đơn 0đ
► ICB1508B hoàn 20K đơn từ 0Đ
► ICB013108 / ICB020820K giảm 20K đơn từ 0đ ( back lượt )
► ICB020815K giảm 15K đơn từ 0đ ( back lượt )
=> Áp chung cho list sp: https://shorten.asia/9pU27vpC
.
📌 Áp lọc sp: back lượt 9H, 12H, 15H, 18H, 21H
► AFF158GMV giảm 12% tối đa 88K đơn từ 444K cho list sp: https://shorten.asia/sYf5c26B
► AFF158CP / AFF158CPSE giảm 30K đơn 150K cho list sp: https://shorten.asia/Pc2hzxWT
► AFF158SPBG / AFF158CPSE giảm 30K đơn từ 150K cho list sp: https://shorten.asia/jTVnUgtY
► AFF158MA20K giảm 20k đơn từ 99k cho list sp: https://shorten.asia/hZfzUHff
► AFF158AC25K hoàn 28K đơn từ 88K cho list sp: https://shorten.asia/r5wbxJBu

====

Lấy toàn bộ mãi giảm giá tại: https://12gioreview.com/shopee

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

12 Giờ Review
Logo