Sale Hàng Quốc Tế Shopee Hôm Nay

Shopee

SHOPEE: Đang ế mã giảm 49K/299K, 20K/99K, 20K/0đ + canh mã live 25K, 50K/100K dễ lụm và nhiều mã khác
.
🔥 SHOPEE – LIST MÃ SĂN:
📌 Áp gần toàn sàn: lên mã mới hàng ngày
► Lưu + dùng mã giảm 18K đơn 99K ( mã mới ): https://shorten.asia/xb4n2DhJ
.
📌 Shopee live 1:
► 9H, 12H, 15H, 18H, 20H: Lên mã giảm 25K/50K, 50K/100K + mã FS 0đ giảm 25K
=> Vào link chọn mục “Live”: https://shorten.asia/YFZFmk4C
=> Link xem phụ ( nếu link trên shop tắt live ): https://shorten.asia/CphhSEpn
.
📌 Áp toàn shop Extra:
► 9H: 2311BATNGOTHU4 giảm 20K đơn 150K cho list sp: https://shorten.asia/PcNTmT19
► Lưu thêm mã giảm 8% tối đa 30K, 5K/99K tại banner: https://shorten.asia/E5GH5A79
.
📌 Áp Quốc tế Hàn:
► 12H: KR150K12H giảm 50% tối đa 100K đơn 150K cho list sp: https://shorten.asia/ZcUBymfz
► Lưu + dùng mã giảm 30% tối đa 30K, 15K/0đ tại banner: https://shorten.asia/eJKqHtTQ
.
📌 Áp Quốc Tế:
► CBWHNO23, giảm 12%, tối đa 50k từ 200k cho list sp: https://shorten.asia/YZzJ3aTp
.

📌 Ưu đãi shop mới: hên xui có thể back lượt
► 9H: SRNOVFS giảm 50% tối đa 20k cho đơn từ 0Đ cho list sp: https://shorten.asia/jAhEZYAY
► 9H: Canh back lượt, lưu + dùng mã giảm 20K/50K, 15K/0đ: https://shorten.asia/Nm5cV8uv
.
📌 Hoàn xu Extra:
► Lưu + dùng mã hoàn 6% tối đa 100K, 200K: https://shorten.asia/E5GH5A79
.
🔥 MỘT SỐ MÃ KHÁC:
📌 List mã còn lươt:
► Ngành Điện tử: Lưu + dùng mã giảm 20K đơn 0đ còn lượt: https://shorten.asia/p8unnqeq
► Ngành Tiêu dùng: Lưu + dùng mã giảm 15K, 20K/0đ còn lượt: https://shorten.asia/yqq3kfZw
.
📌 Áp toàn Shopee: back lượt 9H, 12H, 21H

[pxg_legend_vouchers key=’shopee_vouchers’]

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

12 Giờ Review
Logo