Mã giảm giá Shopee SALE 04.04 còn chưa sử dụng được

Shopee

Mã giảm giá Shopee SALE 04.04 còn chưa sử dụng được
► Ưu đãi từ KOL: https://shopee.vn/m/kol-affiliate
► List mã toàn sàn giảm 444K/4tr4, 40K/250K, 10%/50K tại: https://shopee.vn/m/sieu-sale-voucher-T4
► List mã shop xu hướng 99K/0đ: https://shopee.vn/m/shop-xu-huong-4-4
► Hoàn xu Extra – 200K, 100k: https://shopee.vn/m/shopee-cashback?
► Lưu sớm list mã toàn sàn, ngành hàng, FS 0đ tại: https://shopee.vn/m/don-cho-sieu-sale
► Lọc user: https://shopee.vn/m/tro-lai-san-deal-jan?
.
📌 Shop xu hướng: dễ lụm
► 0H: Lưu + dùng list mã shop giảm 99K đơn 0đ
► 9H, 12H, 18H: có thể lên thêm mã mới 99K/0đ, 50k/0đ
► 0H: INCU300 giảm 30K đơn từ 199K
=> Lưu mã tại banner: https://shopee.vn/m/shop-xu-huong-4-4?

📌 Thời trang Mall: mã shop
► 6H, 7H, 8H, 9H, 10H, 11H: Lên mã giảm 20K/99K, 30k/150K
► 12H, 15H, 18H, 21H: Lên mã giảm 20K/99K, giảm 15% tối đa 35K từ 100K
► 12H, 21H: Lên mã giảm 50% tối đa 444K từ 444K
=> Lưu mã tại banner: https://shopee.vn/m/kol-affiliate

📌 Voucher KOL 2:
► Lưu + dùng mã giảm 20K/99K, 25K/150K ( lọc user ): https://shopee.vn/m/cam-nang-kol-affiliate
.

📌 Áp toàn sàn Mall:
► Lưu + dùng giảm 12% tối đa 200K, 80K tại: https://shorten.asia/9CmvdDfR
► 9H: BMO404KB giảm 444K từ 0đ cho list sp: https://shorten.asia/pws2bCDs
► 21H: BMO404KC giảm 444K từ 0đ cho list sp: https://shorten.asia/mbr2AtU6

📌 Áp Hoàn xu Extra:
► 0H: Có thể lên mã bất ngờ gì đó, hoàn 50%, 30% tại banner: https://shopee.vn/m/VoucherXtra?
► Lưu + dùng mã giảm 7%, 5% tối đa 600K, 200K tại: https://shopee.vn/m/sale-hang-hieu-gia-tot-04-04?

📌 Áp ShopeePay:
► SPPTANGFANCUNG100K giảm 100K đơn từ 1tr cho list sp: https://shorten.asia/Uj6t9Prq

► Lưu + dùng thêm mã 10K, 5% tại: https://shopee.vn/m/shopeepay

📌 Shop mới lên sàn: còn back lượt 9H, 12H
► 9H, 12H: Back lượt thêm 4 mã giảm 20K/50K, 20K/99k tại banner: https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi4-4
.
📌 Ưu đãi brands: đúng giờ mã mới lên
► Lên mã giảm 50% tối đa 150K, 50K cho 30 brands Colosmulti, Innisfree, LIXIBOX, Anessa, Perfect Diary,… tại banner: https://shopee.vn/m/kol-affiliate

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

12 Giờ Review
Logo