Mã giảm giá Shopee 12h hôm nay

Shopee

🔥 SHOPEE – SĂN MÃ 12H+18H:


📌 Áp toàn sàn: hên xui back lượt
► 12H: Mã giảm 20% tối đa 50K đơn 150K, xem tên mã trên ô tìm kiếm: https://shopee.vn/search?keyword=9htangnang50k
.
📌 Áp toàn sàn:
► 12H: Lưu trước mã mới giảm 30K đơn 150K tại banner: https://shopee.vn/m/sieu-sale-voucher-T3
.

📌 Áp Quốc tế Hàn:
► 12H: KR300K12HN giảm 300k từ 0đ cho list sp: https://shorten.asia/sjEKvD1r
► 21H: KR300K21HM giảm 300k từ 0đ cho list sp: https://shorten.asia/u5aTHeak

shopee 8.8

► Lưu + dùng mã giảm 15k/0đ, 20%/30K tại banner: https://shopee.vn/m/sieuhoihanquoc-83
► Deal đồng giá xịn xò 59K, x9K
.
📌 Ưu đãi KOL – áp toàn sàn: đúng giờ mã lên
► 12H: Lên mã giảm 12% tối đa 30K đơn 199K tại banner: https://shopee.vn/m/kol-affiliate
.

📌 Áp gần toàn sàn:
► AFFMOAI giảm 20k đơn 99k cho list sp: https://shorten.asia/pdqn4ZRu
► AFFUDAY83 giảm 20k đơn 299k cho list sp: https://shorten.asia/nKcV9tyd


► 12H: 12HTANGNANG83K giảm 20% tối đa 83K từ 100K cho list sp: https://shorten.asia/5GQcFcaT
► 12H: MUNGNGAYCUANANG2 giảm 20% tối đa 18K từ 100K cho list sp: https://shorten.asia/AmBWg8py
► 18H: TANG83KMUNG83 giảm 20% tối đa 83K từ 100K cho list sp: https://shorten.asia/8A29k9ps
► SPPSM8330K9H giảm 10%, max 30k từ 200k cho list sp: https://shorten.asia/HaJjpFfa

📌 Ưu đãi Freeship:
► 12H: Back lượt mã giảm 35K/150K tại: https://shopee.vn/m/ma-giam-gia?

► 12H: Lưu mã FS giảm 25K tại live: https://shopee.vn/ShopeeLive?
.
📌 Áp shop mới:
► Lưu trước mã giảm 20K/0đ, 15K/50K dùng 10.03: https://shopee.vn/m/shopnoibat-xtra?
.
📌 Shopee live 1: lọc sp live
► 12H: Lên mã giảm 20K đơn 99K áp toàn sàn tag Shopee live, chọn mục “Live”: https://shopee.vn/shopeevn?
=> Thường đủ 500K, 1tr tym tung mã.
.
📌 Shopee live 3:
► 12H, 12H30: Lên mã giảm 10K/0đ, 15K/50K, 30K/150K , áp theo 2 list shop khác nhau
=> Lưu mã tại mục live: https://shopee.vn/bepcuame27 hoặc https://shopee.vn/phukienbincase?
.

🔥 LIST MÃ SHOP: áp mục voucher shop
📌 Vegan Society:
► 12h: VEGAN199K giảm 199k từ 0đ cho list sp: https://shorten.asia/R1FXrb11
.
📌 ScentHomes:
► 12h20s: SCENT12H giảm 83k từ 0đ cho list sp: https://shorten.asia/t57gdypM
► 21h37s: SCENT21H giảm 83k từ 0đ cho list sp: https://shorten.asia/t57gdypM
.
📌 Fitolabs:
► 12h25s: FITO12H33 giảm 33k từ 0đ cho list sp: https://shorten.asia/k6jpfFBc
► 21h45s: FITO21H33 giảm 33k từ 0đ cho list sp: https://shorten.asia/k6jpfFBc
.
📌 BlueStone:
► 12h: BLUE8312H giảm 83k từ 0đ cho list sp: https://shorten.asia/JcP7RN8b
► 15h: BLUE8315H giảm 83k từ 0đ cho list sp: https://shorten.asia/JcP7RN8b
► 18h: BLUE8318H giảm 83k từ 0đ cho list sp: https://shorten.asia/JcP7RN8b
► 21h: BLUE8321H giảm 83k từ 0đ cho list sp: https://shorten.asia/JcP7RN8b

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

12 Giờ Review
Logo