Mã Giảm Giá 8.8 Shopee

Shopee

MÃ SĂN SHOPEE – LAZADA 9H – 11H
.
📌 MPVC – Thêm lượt
◼️ 9H: Lưu 1 mã FS 10k, 1 Mã FS 30k đơn 25k tại: https://shopee.vn/m/ma-giam-gia-040822
◼️ Quay kiếm FS 15k đơn 0đ ngày 8.8: https://games.shopee.vn/luckydraw/wheel/activity/
.
📌 Áp toàn sàn – Thêm lượt
◼ 8h57 – 9h03: Mã 178HUNT1000KPH giảm 50% tối đa 1 triệu đơn 2 triệu áp list: https://shorten.asia/ZyjH4k2V
Các mã bên dưới lọc theo đuôi 0PH hoặc 1PH hoặc 2PH
◼ 9H: 48HOAN10K0PH hoặc 1PH hoặc 2PH hoàn 15% tối đa 10K đơn 50k
◼ 9H: 26317GIAM40K0PH hoặc 1PH hoặc 2PH giảm 5% tối đa 40K đơn 500k
◼ 9H: 26317MALL50K0PH hoặc 1PH hoặc 2PH giảm 5% tối đa 50K đơn 250k
.
📌 Áp chọn lọc – Dùng luôn
◼ AFFPRE8PKDR giảm 25k từ 99k áp list: https://shorten.asia/dbsUuZAY
◼ AFFPRE8PKCB hoàn 28k từ 88k áp list:
◼ AFFPRE8MADR giảm 18k từ 99k áp list:
◼ AFFPRE8ACDR giảm 20k từ 99k áp list: https://shorten.asia/ZyjH4k2V
.
📌 Từ TheBadGod: https://shopee.vn/m/the-bad-god-sieu-sale-0408
◼ Săn voucher tới 500k các khung giờ
◼ 9h: THEB11148 giảm 111k từ 333k áp list
.
📌 Từ JoyMall – Lock&Lock
◼ 9h: JOYM9H giảm 30k từ 0đ áp list:
.
📌 Máy bay – Thêm lượt
◼️ 9h: SPPBAYHT88 giảm 50% tối đa 1tr đơn từ 0đ Máy bay
◼ Chi tiết: https://shopee.vn/m/nap-the-va-dich-vu-online?
.
📌 Tag hoàn xu – Thêm lượt: https://shopee.vn/m/shopee-cashback?
◼️ 9H: CCBUH0804 hoàn 6% tối đa 200K đơn 400k
.
📌 Shop mới lên sàn
◼️ 9H Hoặc 12H: ICB020820K giảm 20K đơn từ 0Đ áp list:
◼️ 9H Hoặc 12H: ICB020815K giảm 15K đơn từ 0Đ áp list:
📌 Hàng quốc tế Mall – Còn lượt: https://shopee.vn/m/thuonghieuquocte-0408?
◼ BRAND0408 giảm 12%, tối đa 50k từ 250k
◼ BRAND04081 giảm 15%, tối đa 100k từ 150k
.
📌 ShopeePay: https://shopee.vn/m/shopeepay?
◼ SPPP1AUG4 giảm 10% tối đa 10K đơn 50k
.
📌 Shopeefood: https://shopee.vn/m/dat-do-an-online-shopeefood
◼️ 11H, 13H, 17H, 19H: SIEUDEAL20 giảm 50% tối đa 20K đơn từ 0đ
◼️ 11H, 13H, 17H, 19H: SIEUDEAL25 giảm 50% tối đa 25K đơn từ 50K
◼️ 11H, 13H, 17H, 19H: SIEUDEAL30 giảm 50% tối đa 30K đơn từ 60K
◼️ 11H, 18H: Đặt đồ ăn Flash Sale 50%
◼️ 15h: QUANMOI30 Giảm 30K đơn từ 30K

.
📌 Vào ví voucher: https://shopee.vn/user/voucher-wallet?
Nhập:
◼️ INCUx bằng các số từ 12482 đến 12494 để tạo thành mã shop giảm 50% tối đa 50K/0Đ dùng luôn
◼️ INCUx bằng các số từ 1639 đến 1657 để tạo thành mã shop giảm 50% tối đa 50K/0Đ dùng luôn
◼️ SPLAPx thay x bằng các số từ 1221 đến 1830 thành mã shop giảm 20K đơn 0đ dùng luôn
◼️ SPLHGxx – SPLHGxxx Thay XX bằng 01 đến 252 sẽ ra mã shop 20k đơn 0đ dùng luôn
◼️ INCUxxxx – INCUxxxx Thay xxxx bằng 1000 đến 9999 sẽ ra mã shop 50% tối đa 20k đơn 0đ 20k đơn 0đ dùng luôn
◼️ SPLHJXX Thay XX bằng 01 đến 257 sẽ ra mã shop 20k đơn 0đ dùng luôn
.
📌 Đuổi hình bắt chữ kiếm mã 48k/48k
◼️ Đáp án C B D A : https://shopee.vn/m/kol-affiliate?
.
📌 Mở hộp quà
◼️ Link 1: https://shopee.vn/m/sieu-sale-nganh-hang-04-08

KHUNG GIỜ SĂN MÃ 12H:
Áp toàn Shopee: dùng được luôn
► Mã 1 giảm 50K đơn từ 350K ( mã mới ): https://shopee.vn/search?promotionId=415420881829920
► Mã 2 giảm 50K đơn từ 350K: https://shopee.vn/search?promotionId=415420898607104
.
Áp toàn Shopee: nhập tay, back lượt
► 12H: 178HUNT1000KPH giảm 50% tối đa 1tr đơn 2tr
► 12H: Mã giảm 20K đơn 99K, xem tên mã tại: https://shopee.vn/search?promotionId=416251857649664
► 12H: Mã giảm 50K đơn 500K, xem tên mã tại:
► 88SPGIAITRIOD3 giảm 10% tối đa 20K
=> Áp chung cho list 80% sp của sàn: https://shorten.asia/WEds1Brp
.
Ưu đãi shop mới: back lượt 12H
► Lưu + dùng ngay mã 20k đơn 0đ, 15k đơn 0đ: https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi
.
Ưu đãi FS: back lượt
► 12H: Lưu thêm 4 mã FS 0đ giảm 15K
► 12H: Lưu thêm mã FS 0đ giảm 10K + FS giảm 30K/25K
=> Banner lưu nhanh ( có đủ 6 mã ):https://shopee.vn/m/ma-giam-gia-03-08?
.
Áp sp hoàn Extra: back lượt
► 12H: Lưu mã hoàn 6% tối đa 200K đơn 400K
=> Banner lưu nhanh: https://shopee.vn/m/shopee-cashback
.
Giải đố nhận mã 38K/38K: https://shopee.vn/m/kol-affiliate
=> Đáp án C D B D
.
Thử thách Shopee Mall chọn mục ” Giải thưởng Shopee “: https://shopee.vn/m/8-8
.
Ưu đãi TheGood: mã shop
► 12H: Quần nữ ống loe tự giảm còn 9K
► 12H: THEG03081 giảm 100k từ 199k cho list sp https://shopee.vn/search?evcode=VEhFRzAzMDgx&promotionId=413959451066368

Xem thêm mã giảm giá tại: https://12gioreview.com/shopee

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

12 Giờ Review
Logo