LAZADA SALE 15.03

Lazada

📌ÁP TOÀN SÀN
◼️ 0H, 12H, 20H: Mã giảm 100k đơn 1,5tr
◼️ 0H: Mã giảm 17K/200k, 8% đơn 29K, 5% đơn 29K, 20K đơn 300K, 7% đơn 49K, 25K đơn 350K, 50K đơn 750K
◼️ Có thể lên thêm mã khác tại banner: https://pages.lazada.vn/wow/gcp/lazada/channel/vn/voucher/claimvoucher?

.
📌 HOÀN TIỀN
◼️ 0H: Lưu hoàn tiền 12% tối đa 500K, 10% tối đa 500K
◼️ Lưu mã tại: https://pages.lazada.vn/wow/gcp/lazada/channel/vn/cashback-all/cashback-constantine? hoặc tại: https://pages.lazada.vn/wow/gcp/lazada/channel/vn/khuyen-mai/shopiness?

📌 THƯƠNG HIỆU
◼️ 12H: Lưu mã 50K đơn 400k mall tại tab sale thương hiệu: https://shorten.asia/7PWWxZpV
.
📌 TÍCH LUỸ
Giảm 10K đơn 150K, 50K cho đơn 650K
◼️ Lưu tích luỹ tại: https://shorten.asia/g9cYTQ2k
◼️ Lưu thêm tích luỹ dưới sản phẩm: https://shorten.asia/fFGQXXGJ

📌ZALO, MOMO, VNPT
◼️ 9H, 12H, 16H: Lưu Zalo 30K/599K, 10K/29K và Momo 20K/399K, 5K/199k. Vnpt 5K
◼️ Lưu mã tại: https://pages.lazada.vn/wow/gcp/lazada/channel/vn/thanh-toan/khongtienmat?

📌NGÂN HÀNG
◼ 9H, 12H: Lưu các mã Ngân hàng tại: https://pages.lazada.vn/wow/gcp/lazada/channel/vn/partnership/uu-dai-doi-tac?

.
📌 BANENR LƯU THÊM NHIỀU MÃ KHÁC
◼️ Lazmall sale chính hãng: https://shorten.asia/Vgkekc9S
◼️ Voucher tích luỹ: https://shorten.asia/g9cYTQ2k
◼️ Top bán chạy: https://shorten.asia/GS1wCD7C
◼️ Siêu tiệc thương hiệu: https://shorten.asia/7PWWxZpV
◼️ Vũ trụ Laz mall: https://shorten.asia/YNGVQXDC
◼️ Hoàn tiền gấp đôi: https://shorten.asia/ZuPdjKUA
◼️ Freeship max: https://shorten.asia/U7Xb1wPn
◼️ Ưu đãi nhiều tầng: https://shorten.asia/JS846dBt

MỘT SỐ MÃ GIẢM GIÁ

Lấy mã giảm gia ngay hôm nay

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

12 Giờ Review
Logo