Full mã giảm giá Shopee 25.3

Shopee

Full mã giảm giá Shopee 25.3

📌 MPVC
◼ Tặng các mã FS đã có trong ví, Có mã Fs live check tại: https://shopee.vn/user/voucher-wallet?
◼ Lưu các mã FS 50%, 2 mã FS 35k đơn 150k tại: https://shopee.vn/m/ma-giam-gia-25-03-23
◼️ Đổi xu lấy mã freeship 50% tối đa 40k: https://shopee.vn/m/uu-dai-shopee-rewards
.
📌 SIÊU SALE VOUCHER: https://shopee.vn/m/sieu-sale-voucher-T3?
Đã lưu được
◼ 23H30 ngày 24: Mã giảm 20K đơn 99K lọc
◼ 0H, 9H, 12H: Mã giảm 253K đơn 2,5Tr
◼ 0H, 1H, 7H, 9H, 12H, 15H, 18H: Mã giảm 40k đơn 250k
◼ 0H, 9H, 12H: Mã giảm 10% tối đa 50k đơn 300k
◼ 0H: Mở rương vàng nhận mã 50K, 253k
.
📌 TAG HOÀN XU – LƯU: https://shopee.vn/m/shopee-cashback?
Đã lưu được dùng
◼ CCBSPIKEH0325 hoàn 15% tối đa 200K đơn 500k
◼ CCBSPIKEL0325 hoàn 15% tối đa 100K đơn 100k
◼ Săn mã 50%, tối đa 1.2tr từ 2.4tr
◼ Tặng thêm mã hoàn 15%,18% đâx có trong ví voucher: https://shopee.vn/user/voucher-wallet
.
📌 TOÀN SÀN – LƯU LỌC USER: https://shopee.vn/m/tro-lai-san-deal-2023?
◼️ Mã 15k đơn 0Đ, 9K đơn 0Đ
.
📌VOUCHER TRƯỚC GIỜ G LƯU NGÀY 24 DÙNG 0H NGÀY 25
◼️ Lưu sớm mã giảm 99K đơn 99k
◼️ 21H21 ngày 24/03: Lưu sớm mã giảm 210K đơn từ 210K
◼️ 22H22 ngày 24/03: Lưu sớm mã giảm 220K đơn từ 220K
◼️ 23H23 ngày 24/03: Lưu sớm mã giảm 230K đơn từ 230K
◼️ Lưu mã tại: https://shopee.vn/m/kol-affiliate
.
📌 KOL AFILIATE 1: https://shopee.vn/m/kol-affiliate?
◼️ Lưu sớm mã 99k đơn 99k dùng 0H
◼️ 0H, 12H: Lưu dùng luôn mã 253K đơn từ 253K
◼️ 0H, 9H, 12H: Lưu dùng luôn mã 30K đơn từ 99K
◼️ 0H, 0H30, 1H, 1H30: Lưu mã 30k đơn từ 150k dùng lúc 0H30, 1H, 1H30, 1H45
◼️ 6H, 7H, 8H, 9H, 10H, 11H: Lưu dùng luôn mã 20k đơn từ 99k
◼️ 12H, 15H, 18H, 21H: Lưu dùng luôn mã 30k đơn từ 150k
.
📌 KOL AFILIATE 2 – ĐÃ LƯU ĐƯỢC
◼️ 0H, 9H, 12H, 15H, 21H: Mã giảm 15K đơn 99k toàn sàn, Mã giảm 20K đơn 99k thời trang lưu sớm tại: https://shopee.vn/m/cam-nang-kol-affiliate?

.
📌 TIÊU DÙNG: https://shopee.vn/m/sieu-sale-fmcg-250323
◼️ FMCGMAR40K giảm 8%, tối đa 40k từ 250k
◼️ FMCGMAR60K giảm 10%, tối đa 60k từ 400k
◼️ FMCGMAR100K giảm 10%, tối đa100k từ 600k
◼️ List deal 1k: https://shopee.vn/collections/1177466
◼️ List deal 9k: https://shopee.vn/collections/1004223?

📌ÁP ĐA SỐ
Mã mở 0H back 9H, 12H, 15H
◼️ 12H: FAPREMI253 giảm 10% tối đa 500k đơn 1Tr áp list: https://shorten.asia/6QnT1A4M
◼️ FAPREBAU3 giảm ngay 10% tối đa 300k đơn 1tr áp list: https://shorten.asia/SDDdZ8vG

📌SỨC KHOẺ SẮC ĐẸP: https://shopee.vn/m/sieu-sale-my-pham-fmcg
◼️ COSLUX253 giảm 150k đơn 1,5Tr áp list: https://shorten.asia/BWhyPyVA
◼️ COSLUX03 giảm 120k đơn 1,5Tr

📌 ĐỜI SỐNG: https://shopee.vn/m/sieu-hoi-song-chat-250323?
◼️ LIFE250350KC, giảm 8%, tối đa 50k đơn 350k
◼️ LIFE250310KC, giảm 10%, tối đa 10k đơn 50k
◼️ LIFEMC253A1 giảm 10% tối đa 80k đơn 500k
◼️ LIFEMC253A2 giảm 8% tối đa 60k đơn 250k
◼️ LIFEMC253A3 giảm 10% tối đa 1Tr đơn 3Tr
◼️ LIFEMC253A4 giảm 8% tối đa 40k đơn 150k
.
📌BOOK CLUB: https://shopee.vn/m/book-club?
◼️ LIFESBCWG0323 giảm 12% tối đa 15K đơn 50k
◼️ LIFESBC0323 giảm 10% tối đa 10K đơn 70k
◼️ Xem thêm mã khác tại banner
.
📌HOME CLUB: https://shopee.vn/m/home-club
◼️ LIFESHC0320K giảm 10% tối đa 20k đơn 99k
◼️ LIFESHCWG03 giảm 12% tối đa 15k đơn 50k

Shopee 25.3 Lương về sale to -353454
Shopee 25.3 Lương về sale to -353454

📌 QUỐC TẾ: https://shopee.vn/m/quoctesieusale-2503?
◼️ BATREND99K6 giảm 8%, tối đa 99k từ 250k áp list: https://shorten.asia/2nf3DHqC
◼️ SKAMWELRE3 giảm 20% tối đa 15K đơn 50k áp list: https://shorten.asia/cECfdgZ3
.
📌 ÁP TOÀN SÀN LƯU BANNER
◼️ Lưu dùng luôn mã 15k đơn 99k tại: https://shopee.vn/m/kol-affiliate?
◼️ Lưu dùng luôn mã 15k đơn 120K, 20K đơn 150k tại: https://shopee.vn/m/cam-nang-kol-affiliate?
◼️ Lưu dùng luôn 4 mã giảm 8% toàn sàn tại banner: https://shopee.vn/m/ma-giam-gia

📌 SHOP MỚI LÊN SÀN
◼️ 9H: NSF324 giảm 50% tối đa 20k đơn 0đ áp list: https://shorten.asia/PbJEwhKT – Thêm lượt
Các mã dưới còn lượt
◼️ NSF310K giảm 10k đơn 50k áp list: https://shorten.asia/TnKQZk93
◼️ NSF3P3201 giảm 20k đơn 50k áp list: https://shorten.asia/NGvczFyJ
◼️ NSF3P315 giảm 50%, tối đa 15k đơn 0đ áp list: https://shorten.asia/DdKNFP2X
◼️ NSF3P3202 giảm 20k đơn 99k áp list: https://shorten.asia/xfYUzEWt

📌 SHOPEE PAY: https://shopee.vn/m/shopeepay?
◼️ SPPMAR25EB1M2 giảm 4% tối đa 1,2Tr đơn 2Tr
◼️ SPPMAR25EB10K giảm 10k đơn 140k
◼️ SPPP3MAR8K giảm 8k đơn 120K
◼️ SPPP3MARGMV40K giảm 5% tối đa 40K đơn 400k

📌 HÀNG HIỆU GIÁ TỐT
◼️ 0H: Dùng mã đã được tặng sẵn vào ví voucher
◼️ 15H hoặc 21H: Săn mã 100k đơn 300k
◼️ Voucher từ các thương hiệu

📌 SHOP XU HƯỚNG: https://shopee.vn/m/shop-xu-huong-25-3
◼ 0H: Dùng luôn các mã 50K đơn 250k đã lưu được
◼ 12H, 18H: Lưu dùng luôn mã giảm 50K đơn 250k
.
📌 SHOP CÓ TAG LIVE
◼️ 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 20H: Mã giảm 10K/0Đ, 15K/50K, 30K/150K cho sản phẩm nhất định lưu tại tab X4 Mã giảm giá: https://shopee.vn/ShopeeLive
.
📌 TỪ 10H: XEM LIVE SĂN MÃ GIẢM 50% TỐI ĐA 70K, 50K CÁC THƯƠNG HIỆU
◼️ Xem live tại: https://shopee.vn/shopeevn

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

12 Giờ Review
Logo