Fahasa Sale Đồng Giá 3k duy nhất thứ 3 mỗi tuần

Fahasa

▶️ https://shorten.asia/rm3SwzFm

⌛Chương trình diễn ra duy nhất mỗi thứ 3 hàng tuần

🎟️FLASH SALE 3K: https://shorten.asia/rm3SwzFm


Đồng giảm chỉ từ 3k cho một số sản phẩm được bán tại trang Flash Sale vào 06 Khung giờ: 0h, 08h, 15h, 17h , 20h và 23h mỗi ngày.

[wpsm_ads1]


Khách hàng chọn mua sản phẩm trong khung giờ để nhận ưu đãi giảm giá.

🎟️FREE SHIPPING COUPON: https://shorten.asia/rm3SwzFm

Giảm 15k ĐH từ 150k

Mã được mở từ 0h00 ngày 06.11.2022. (và 13.12.2022)

Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ được áp dụng 1 lần.


🎟️ COUPON TOÀN SÀN


Giảm 30K cho ĐH từ 270K

Mã được mở từ 0h00 ngày 06.11.2022. (và 13.12.2022)

Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ được áp dụng 1 lần

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

12 Giờ Review
Logo