Đón Chờ SALE 04.04 – Shopee

Shopee

🔥 ĐÓN CHỜ SALE 04.04:

► Ưu đãi từ KOL: https://shopee.vn/m/kol-affiliate
► List mã toàn sàn giảm 444K/4tr4, 40K/250K, 10%/50K tại: https://shorten.asia/hbf6QJrA
► List mã shop xu hướng 99K/0đ: https://shorten.asia/z1YfReRy
► 0H: Hoàn xu Extra – 200K, 100k: https://shorten.asia/6b3NgnPM
► Lưu sớm list mã toàn sàn, ngành hàng, FS 0đ tại: https://shorten.asia/GYMRpNNc
► Lọc user: https://shorten.asia/rRv4pfCh
.
📌 Áp Sắc đẹp:
=> List sp áp mã 44K: https://shorten.asia/w1Jwhg11
.
📌 Áp toàn sàn Mall:
► Lưu + dùng mã giảm 40K/250K, 12%/30K tại banner: https://shorten.asia/Kd7WSRMW
.
📌 Ưu đãi Freeship:
► Lưu mã FS 0đ giảm 10K tại: https://shorten.asia/SaNgUq6B
.
📌 Áp Hoàn xu Extra: back lượt
► Lưu + dùng mã hoàn 10K/50K, 7%, 6% tối đa 200K, 100k tại: https://shorten.asia/6b3NgnPM
.
📌 Áp sp Thời trang, Làm đẹp:
► 44MACDEP50 giảm 50K đơn từ 350K cho list sp: https://shorten.asia/5XwX97Nn
► 44MACDEP30 giảm 30K đơn từ 199k cho list sp: https://shorten.asia/FJMr12pV
► 44MACDEP70 giảm 15% tối đa 70k đơn từ 400k cho list sp: https://shorten.asia/kKAxc3Xu
.
📌 Áp gần toàn sàn:
► AFFDUU giảm 18% tối đa 30K đơn từ 99K cho list sp: https://shorten.asia/X5szrUvz
► AFFGUYS giảm 15% tối đa 30K đơn từ 99K cho list sp: https://shorten.asia/X5szrUvz
.
📌 Áp toàn sàn:
► Mã giảm 30K đơn từ 249K, xem tên mã tại ô tìm kiếm: https://shorten.asia/C83mfrBt
► Mã giảm 50K đơn từ 500K, xem tên mã tại ô tìm kiếm: https://shorten.asia/tJQmHx2V
► Mã giảm 50K đơn từ 500K, xem tên mã tại ô tìm kiếm: https://shorten.asia/UAxxJYTn
► Mã 2 giảm 50K đơn từ 500K, xem tên mã tại ô tìm kiếm: https://shorten.asia/kqFq8eGn
.
📌 Ưu đãi lụm xu:
► làm mới mở quà lụm xu: https://shorten.asia/pSpTcGSm
.
📌 Tặng mới 16 mã FS 0đ giảm 15K áp ngành Thời trang, Sắc đẹp, đã có tại: https://shorten.asia/jn5W3tMx
.
📌 Tặng tùm lum mã hoàn/giảm 19k/0đ, 9K/0đ, 40K, 50K đã có tại: https://shorten.asia/jn5W3tMx
.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

12 Giờ Review
Logo