25.8 Cuối Tháng Lương Về

Shopee

🎲 LIST MÃ NGON NHẤT 0H:
📌 Banner chính sale tổng hợp nhiều mã + deal ngon: https://trackfin.asia/X6KjjWgh
.
📌 Ưu đãi Freeship: Làm mới 14 lượt dùng FS
► Tặng 4 mã FS 0đ giảm 10K hoặc 15K tuỳ nhân phẩm
=> MN kiểm tra tại ví voucher: https://shorten.asia/xTJ1RH8n
.
📌 Lưu sớm 1 mã FS 0đ giảm 15K tại banner: https://shorten.asia/p79MCep2
.
📌 Mã săn khung giờ:
► 0H: Lưu thêm 4 mã FS 0đ giảm 15k: https://shorten.asia/rwsW79uf
.
📌 0H, 12H – Chơi game nhận FS 0đ giảm 15K dùng sale 08.08 Miễn phí vận chuyển: https://shorten.asia/xpT7MjWW
.
📌 Banner nhân phẩm: lọc user, ai dùng được mới thấy
► Mã giảm 15K đơn 0đ áp toàn sàn
► 21H30, 22H30, 23H30: Lưu mã giảm 888K đơn 0đ
=> Lưu mã tại banner: https://shorten.asia/KnMwRek8
.
📌 Áp gần toàn sàn: dễ lụm
► 0H: Mã giảm 30%, tối đa 100k từ 300k, xem tên mã tại: https://shorten.asia/84hbMFfJ
► 0H: Mã giảm 12% tối đa 88K đơn từ 444K: https://shorten.asia/23rt4VX1
.
📌 Áp toàn Shopee: nhập tay
► 0H: Mã giảm 50% tối đa 1tr đơn từ 2tr: https://shorten.asia/yt3M1E31
► 0H: SPPAUG25RH258 giảm 5%, max 258k từ 1m
► 0H: SPPAUG250H giảm 5%, max 1m từ 2m
.
📌 Áp toàn Shopee: nhập tay
► 0H: Mã hoàn 25% tối đa 258K đơn 258K: https://shorten.asia/R81M7s9K
.
📌 Kol Afiliate: đúng giờ mã mới lên
► Lưu trước mã giảm 58K đơn 258K, giảm 15% tối đa 500K
► 0H, 0H30, 9H, 10H, 11H, 12H: Mã giảm 30K đơn 150K
► 0H, 0H30, 9H, 10H, 11H, 12H, 13H, 14H, 15H, 16H, 17H, 18H, 19H, 20H, 21H: Mã giảm 30K đơn từ 99K ( lọc user )
► 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Mã giảm 15K cho đơn từ 65K ( lọc user )
► 0H, 9H, 10H, 11H, 12H, 13H, 14H, 15H, 16H, 17H, 18H, 19H, 20H, 21H: Mã hoàn 20K đơn 50K ( lọc user )
=> Lưu mã tại banner: https://shorten.asia/62HGbfcY

.

📌 Săn siêu Voucher: áp toàn sàn + dễ lụm, mã xịn ko lọc user
► Lưu trước 3 mã giảm 258K đơn 2tr58 dùng 0H, 9H, 12H
► Lưu trước mã giảm 25K đơn 75K dùng 0H, 1H, 7H, 9H, 12H, 18H
► Lưu trước mã giảm 10% tđ 50K dùng lúc 0H, 9H, 12H
► 8H, 11H, 17H: Mã hoàn 20K đơn từ 50K
► Lưu trước mã giảm 50K đơn 150K áp shop Thương hiệu Mall ( cuối trang )
► Mở hộp quà nhận voucher giảm 258K, 88K
=> Lưu mã tại banner 1: https://trackfin.asia/vJFJAPnR
.
📌 Voucher giờ G: Lưu trước để 0H dùng nhanh + mã áp toàn Shopee, dễ lụm
► 22h: Voucher hoàn 15% max 50k đơn từ 0đ
► 22h30: Voucher hoàn 15% max 100k đơn từ 500K
► 23h: Voucher hoàn 15% max 200k đơn từ 1tr
► 23h30: Voucher hoàn 15% max 300k đơn từ 1.5tr
=> Lưu mã tại banner: https://trackfin.asia/p79MCep2
.
📌 Áp sp mác Hoàn xu Extra: mã lưu trước
► 0H: Mã hoàn 10% tđ 300K/3tr, 7% tối đa 200K/400K
► 12H: Lên thêm 1 mã hoàn 10% tđ 300K
=> Banner lưu nhanh: https://trackfin.asia/dw4tM41T
.
📌 Ưu đãi ShopeePay:
► Lưu trước mã giảm 10K/0đ, 10K/20K,… tại trang: https://trackfin.asia/VKdtJGff
.
📌 Mã theo ngành: còn back lượt 9H, 12H, 21H
► 258ELSALE giảm 7% tối đa 500K đơn từ 300K ( Điện tử )
► 258FMCGSALE giảm 7% tđ 100k đơn 500k ( tiêu dùng )
► 258LIFESALE giảm 8% tđ 100k đơn 99k ( đời sống )
► 258CBSALE giảm 10% tđ 100K đơn 150K ( Q.tế )
.
📌 Shop Mall Hàng hiệu: https://trackfin.asia/PaYMnKye
► 0H: 258MDDHOAN100K0 / K1 / K2 hoàn 8% tối đa 100K xu cho đơn hàng hợp lệ từ 500K
.
📌 Shop mới lên sàn:
► ICB2508 giảm 20K đơn từ 50K
► ICB2508B hoàn 20K đơn từ 0Đ
=> Áp chung cho list sp: https://trackfin.asia/6c75ycz3
.
📌 Áp lọc sp:
► AFF258SPBG / AFF258CPSE / AFF258CP hoàn 30k đơn từ 150K: https://trackfin.asia/V97G9eVV


► AFF258MA20K giảm 20k đơn từ 99k cho list sp: https://trackfin.asia/VU4AtQ97


► AFF258AC25K hoàn 28K đơn từ 88K cho list sp: https://trackfin.asia/1aCp5spZ


► SKAMLTS248 giảm 10K đơn từ 0Đ cho list sp: https://trackfin.asia/Hxdt98SN


► SKAMLTS168 giảm 10K đơn từ 0Đ cho list sp: https://trackfin.asia/SrQrxxn4


► SKAMLTS108 giảm 10K đơn từ 0Đ cho list sp: https://trackfin.asia/UBwMyPpV


► AFF8LSW giảm 25K đơn từ 99K cho list sp: https://trackfin.asia/1vaMnphB


► AFF8PPRW giảm 25K đơn từ 99K cho list sp: https://trackfin.asia/VMkMaupt


.
📌 Lưu mã Hóa đơn điện – nước giảm 50% tđ 88K ( cuối trang ): https://trackfin.asia/KCXAYDC1

Xem thêm mã giảm giá Shopee tại: https://12gioreview.com/shopee

Xem thêm mã giảm giá Lazada tại: https://12gioreview.com/lazada

.

Một Số Bài Viết Khác

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

12 Giờ Review
Logo