25.10 Shopee 9H 12H 15H

Shopee

SHOPEE 9H
.
📌 MPVC – Thêm lượt
◼️ 9H: Lưu thêm 4 mã FS 0H tại: https://shorten.asia/rGVBdAC3
◼️ 9H: Lưu 2 mã FS 20k/50k tại: https://shorten.asia/1p3D6PkH
◼️ 9H: Lưu thêm mã FS 70k/25k, 25k/25k tại tab HOT FS 70k: https://shorten.asia/WVNX22q1
.
📌 Siêu sale voucher – Mã lưu đã lưu được
◼️ 9H: Mã 250k đơn 2,5 triệu
◼️ 9H: Mã giảm 10% tối đa 50k đơn 300k
◼️ 9H: Mã giảm 25k đơn 75k
◼️ Lưu mã tại: https://shorten.asia/dn6US96g
.
📌 Tag hoàn xu – Thêm lượt
◼️ 9H: CCBSPIKEH1025 hoàn 6% tối đa 200K đơn 400k
◼️ 9H: CCBSPIKEL1025 hoàn 6% tối đa 100K đơn 50k
◼️ Lưu mã tại: https://shorten.asia/hemGmNDy
.
📌 Kol Afiliate – Mã lưu
◼️ 9H: Mã giảm 119K đơn từ 299K
◼️ 9H, 10H, 11H, 12H: Mã giảm 10K đơn từ 50K
◼️ 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Mã giảm 15% tối đa 20K đơn từ 99K
◼️ 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Mã giảm 15% tối đa 30K đơn từ 150K
◼️ 12H, 18H, 21H: Mã giảm 30K đơn từ 99K
◼️ 9H, 10H, 11H, 12H: Mã giảm 30K đơn từ 150K (??)
◼️ 9H, 10H, 11H, 12H: Mã giảm 20K đơn từ 99K (??)
◼️ Lưu mã tại: https://shorten.asia/rGpaKrvW
.
📌 Áp toàn sàn tag hoàn xu – Nhập tay thêm lượt
◼️ 9H: 2510HUNT250K hoàn 50% tối đa 250K áp list: https://shorten.asia/jMz98b14
◼️ 9H: 2510HUNT800K hoàn 15% tối đa 800K đơn 2 triệu áp list: https://shorten.asia/uPnSJHsQ
.

📌 Áp chọn lọc – Thêm lượt
◼️ AFFPDDONTO giảm 12% tối đa 69k đơn 399k áp list: https://shorten.asia/WTfGYKnA ( Gần toàn sàn )

shopee 15.10
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

12 Giờ Review
Logo