25.10 Hàng Hiệu Giá Tốt

Shopee

◼️ AFFPDLUCKY Giảm 30% tối đa 100k đơn 300k áp list: https://shorten.asia/r8mSGDwd ( Gần toàn sàn )
◼️ AFF25CUNGA1 giảm 25k đơn 99k áp list: https://shorten.asia/Safmwdy2
◼️ AFF251BAYVO hoàn 30k đơn 99k áp list: https://shorten.asia/xsQjuqCF
◼️ AFFPDSANLE giảm 20k đơn 99k áp list: https://shorten.asia/dXwFuC4A

◼️ AFFPDADD giảm 30k đơn 150k áp list: https://shorten.asia/WTfGYKnA
◼️ BATREND30K2510 giảm 8% tối đa 30K đơn từ 200K áp list: https://shorten.asia/14GrsuUV
.
📌 Shopeepay – Nhập tay
◼️ 9h: SPPOCT259H giảm 10K đơn từ 200K – Mall
◼️ Xem thêm mã khác tại: https://shorten.asia/x25XWkaY
.
📌 Hàng Hiệu Giá Tốt – Thêm lượt
◼️ 9H: BATREND30K2510 giảm 8% tối đa 30K đơn 200k
◼️ 9H: 2510MDDHOAN70K0 hoặc 2510MDDHOAN70K1 hoặc 2510MDDHOAN70K2 hoàn 6% tối đa 70k đơn 600k áp list: https://shorten.asia/HTwQCmwf
.
📌 Lịch live shopee tung mã thương hiệu từ 9H
◼️ Xem live tại: https://shorten.asia/pUR5MMkx
◼️ Lịch tung mã thương hiệu: https://shorten.asia/6MmWHkcP
.
📌 Lịch tung mã live
◼️ 9H, 12H: Lưu thêm mã FS 70k/25k, 25k/25k tại tab HOT Freeship 70k: https://shorten.asia/d6e7BB9M
◼️ 9H, 12H, 12H3: Mã giảm 15k/50k, 20K/100K, 40K/250K tại tab HOT Freeship 70k: https://shorten.asia/d6e7BB9M
◼️ 9H, 12H, 12H30: Mã giảm 30K/100K, 50K/250K tại tab Shop thịnh hành săn deal hot: https://shorten.asia/d6e7BB9M
.
📌 1 Số mã khác còn lượt
◼️ SKAMLTB2410 giảm 20k đơn 0đ áp list: https://shorten.asia/pJNGa4tr
◼️ SKAMLTS2410 giảm 15k đơn 0đ áp list: https://shorten.asia/kN7YEC3E
◼️ SKAMLTB1110 giảm 20k từ 0k áp list: https://shorten.asia/NPqqUABr
◼️ SKAMLTS1110 giảm 15k từ 0k áp list: https://shorten.asia/m1CRDbZH
.
📌 Thời trang:
◼️ 9H: Săn deal 1K, 9K tại banner
◼️ Săn mã 220K các khung giờ 0H
◼️ Coolmate áp mã COOLDD2 ( Mã shop ) giảm 50k từ 0đ áp list: https://shorten.asia/eyEcZ7FX – Còn lượt
◼️ 9H: LADOS áp mã NGUOGG220 (Mã shop) giảm 220K đơn từ 0Đ: https://shorten.asia/cZZCGKqW

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

12 Giờ Review
Logo