25.10 Giảm Giá Ngành Hàng

Shopee

📌 Shop lên sàn mới: https://shorten.asia/MV9VewtK

📌 Tiêu Dùng Mall: https://shorten.asia/ywKWPPS2
◼ FMCGMALL giảm 8% tối đa 80k đơn từ 250k
◼ FMCGHOT giảm 10% tối đa 90k đơn từ 600k
◼ FMCG100K giảm 100k đơn từ 1 triệu
◼ Quà tặng cho các đơn hàng.
◼ Voucher ưu đãi từ các thương hiệu.
.
📌 Sức Khỏe Sắc Đẹp: https://shorten.asia/59BXgmAU
◼ COSLUX10 giảm 120k từ 1500k
◼ COSLUX2510 giảm 150k từ 1500k
◼ COSSBC50K10 giảm 10% tối đa 50k từ 499k
◼ COSSBC100K10 giảm 10% tối đa 100k từ 999k
◼ Voucher ưu đãi từ các shop bán.

.

📌 Beauty Club: https://shorten.asia/bCYYkRtR
◼ COSBEAUTY25K10 hoàn 25K đơn từ 250K
◼ COSSBC50K10 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 499k
◼ COSSBC100K10 giảm 10% tối đa 100k đơn từ 99k
◼ Voucher ưu đãi từ các shop bán.
◼ Deal đồng giá 1k, x9k, quà tặng 0đ
.
📌 Mẹ bé – Mum Club: https://shorten.asia/Skg39HGH
◼ FMCGMEXMKB10 hoàn 50K đơn từ 499K
◼ FMCGMEXTK10 hoàn 15% tối đa 30k đơn từ 99k
◼ Voucher ưu đãi từ các thương hiệu
.
📌 Đời sống: https://shorten.asia/KUGp5vrC
◼ Quà tặng 0đ từ các shop bán.
◼ Săn deal đồng giá 1k, x9k.
.
📌 Thương Hiệu Đời Sống
◼ Voucher ưu đãi từ shop bán, deal x9k
◼ Chi tiết: https://shorten.asia/QF8Xm1GY
.
📌 Book Club: https://shorten.asia/kzyt6P1s
◼ LIFESBC10 giảm 10% tối đa 15K cho đơn từ 20K
◼ LIFESBCWG10 giảm 15% tối đa 20K cho đơn từ 0 đồng
◼ Voucher ưu đãi từ các thương hiệu, shop
.
📌 Home Club – Nội thất: https://shorten.asia/BaFekhh1
◼ LIFESHC10WG giảm 20K đơn từ 20K
◼ Lưu thêm mã Freeship 15K, 50K cho HomeClub
◼ Voucher ưu đãi từ các shop bán.
◼ Săn sale đồng giá 1k, x9k
.
📌 Hàng Quốc Tế: https://shorten.asia/34f35GeP
◼ 0H: CBSW2510 giảm 12% tối đa 50k đơn từ 200k
◼ 21H: CBSHTV2510 giảm 100K đơn từ 300K
◼ Lưu voucher từ các thương hiệu
◼ Săn deal x9k từ
.
📌 Shop xu hướng: https://shorten.asia/pydVZKNY
◼ Lưu trước loạt mã shop 50k/0Đ, 20k đơn 0Đ dùng 0H
◼️ 0H, 6H, 7H, 8H, 9H, 10H, 11H, 12H, 13H, 14H, 15H, 16H, 17H, 18H, 19H, 20H, 21H: Mã giảm 30K đơn từ 150K
◼️ 0H, 6H, 7H, 8H, 9H, 10H, 11H, 12H, 13H, 14H, 15H, 16H, 17H, 18H, 19H, 20H, 21H: Mã giảm 20K đơn từ 99K
◼️ 0H, 6H, 7H, 8H, 9H, 10H, 11H, 12H, 13H, 14H, 15H, 16H, 17H, 18H, 19H, 20H, 21H: Mã giảm 10K đơn từ 50K
◼️ 6H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Mã giảm 15% tối đa 20K đơn từ 99K
◼️ 6H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Mã giảm 15% tối đa 30K đơn từ 150K
◼️ 6H, 9H: Mã giảm 119K đơn từ 299K
◼️ 12H, 18H, 21H: Mã giảm 30K đơn từ 99K
.
📌 Áp toàn sàn tag hoàn xu – Nhập tay : https://12gioreview.com/25-10-hang-hieu-gia-tot/
.
📌 Áp chọn lọc
Còn back 9H, 12H, 15H: https://12gioreview.com/25-10-shopee-9h-12h-15h/
.
📌 Shopeepay – Nhập tay
◼️ 12H: SPPOCT25RH giảm 15% tối đa 15K đơn từ 50k

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

12 Giờ Review
Logo